Undersökning om adoptionskuratorverksamheten

Socialarbetare och studerande Kirsi Räsänen gör sin Pro Gradu-avhandling om adoptionskuratorverksamhetens betydelse Läs mer »


Nytt undervisningsmaterial för lågstadiet

Varför får inte alla barn gå i skola ? Varför måste många Läs mer »


Interpedias nya webbsidor

Välkommen till våra nya webbsidor! Sidorna är ännu under arbete, men vi Läs mer »


År 2014 anlände 71 barn till Finland via Interpedia

Under år 2014 adopterades 71 barn till Finland via Interpedia. Antalet är Läs mer »


Interpedias adoptionskontakternas situation

Situationen i våra adoptionskontakter varierar stort. För tillfället tar vi gärna emot Läs mer »