Rätten att adoptera för samkönade par som ingått äktenskap

I början av mars år 2017 träder den nya äktenskapslagen i kraft, Läs mer »


Nedskärningarna i utvecklingssamarbetet syns i besluten om projektunderstöd

Precis innan jul informerade utrikesdepartementet om besluten om statsunderstöd till projekt inom Läs mer »


Under 2016 anlände 40 adoptivbarn

Under 2016 kom det sammanlagt 40 internationellt adopterade barn till Finland genom Läs mer »


Interpedia börjar samarbeta med organisationen Fundación CRAN i Colombia

Interpedia har skrivit under ett kontrakt med en ny samarbetspartner, Fundación CRAN Läs mer »


Projektet ”Vad lärde jag mig idag?” besökte Österbotten

Interpedias globalfostranprojekt ”Vad lärde jag mig idag?” besökte förra veckan skolor i Läs mer »


32 barn till Finland via Interpedia under år 2016

Under år 2016 har 32 barn adopterats till Finland via Interpedia. Flest Läs mer »


Kampanjen Läs och ge läskunnighet sätter igång

Idag, på den internationella läskunnighetsdagen börjar vår kampanj Läs och ge läskunnighet. Läs mer »


Ilona Kalliola är Interpedias nya chef för utvecklingssamarbete

Från och med den 7 mars fungerar politcie magister Ilona Kalliola som Läs mer »


Arbetsresa till Kina

Salla Hari som är chef för adoptionstjänsten och Malla Jauhiainen som är Läs mer »


Barn som anlänt under början av 2016

Under början av 2016 har sammanlagt 12 barn anlänt till Finland via Läs mer »