”Vad lärde vi oss av det här?” – Efterord för globalfostran projektet

Interpedias globalfostran projekt ”Vad lärde jag mig idag?” avslutas i samma veva som år 2016 tar slut. Under två års tid har vi besökt 16 skolor och en enorm mängd skolelever från bl.a. Karleby, Jakobstad och Nyslott har deltagit i våra workshops.

I början av projektet spelade fotograf Tuukka Ervasti en betydelsefull roll då han höll i fotograferingsworkshops i både Finland och Nepal. Hela projektet sattes igång och planerades av Minna Ala-Orvola och Inkeri Kantola och under skolturnéerna år 2016 har Linn Ahlfors stått för ett viktigt stöd och utomordentligt resesällskap. Stort tack till Tuukka, Minna, Inkeri och Linn för förverkligandet av det här fina projektet!

kummilapset Nepal

Jag vill även rikta ett tack till utrikesministeriet som har stått för finansieringen av projektet. I början av juni lämnade vi in en ansökan för vårt nya projekt och nu väntar vi med spänning på att höra om vi får finansiering för att Interpedia ska kunna fortsätta med ett nytt globalfostranprojekt under år 2017 och 2018.

Ett särskilt tack går även till alla lärare som trots bråda tider gett oss tid och utrymme att hålla våra workshops i deras klasser. Trots att lärarens arbete kan innebära att arbeta inom en snäv budget, med stora grupper och med en ny läroplan träffade vi många motiverade och ivriga lärare som ger mer i sitt arbete än vad som förväntas av dem. Jag lyfter på hatten för dem!

I centrum av våra workhops har ändå barnen stått. De övningar vi har gjort grundar sig långt på att barnen ska vara aktiva och diskutera. Det har varit inspirerande att följa med barnens kloka tankar som uppkommit under övningarna. Ibland har svåra ämnen lyfts upp, men det var aldrig det negativa som tog över. De mest minnesvärda stunderna för mig själv har varit att se hur ett barn som i början varit tyst eller inte varit intresserat ändå i slutändan kommit med i de gemensamma övningarna och uppgifterna. På basen av de skolbesök vi gjort tror jag att Finlands framtid ligger i trygga händer.

Ett stort och varmt tack till alla skolor och elever som deltagit i projektet ”Vad lärde jag mig idag?”!

l1000322-pieni

Foto: Tuukka Ervasti

Läs mer om Interpedias globalfostran


Joonas Rentola
OrganisationsplanerareLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *