Europeiska vindar

Vidare fördes en diskussion kring vikten av att erbjuda adoptivfamiljer professionellt stöd efter adoptionen. Stödet borde vara lättillgängligt för alla. Läs mer »Nedskärningar i utvecklingssamarbetet och Etiopiens barn

Interpedias chef för utvecklinngssamarbete Ilona Kalliola återvände från sin arbetsresa i Etiopien och berättar här varför barnen i Etiopien behöver vårt stöd. Läs mer »Det är roligt att lära sig!

Interpedias projekt “Vad lärde jag mig idag?” är ett globalfostranprojekt som strävar efter att finländska barn i skolåldern ska reflektera kring sin egen skolgång och sitt eget lärande. Läs mer »Föräldraskap är ibland hårt arbete, men i bästa fall delad glädje och stolthet

”Sök professionell hjälp helst för tidigt än för sent”, uppmanar signaturen Tavisäiti. Läs mer »Den långsamma återuppbyggnaden av Nepal

Nepal återhämtar sig långsamt från jordbävningen som inträffade i april. Interpedias chef för utvecklingssamarbete Sara Alanen återvände från Nepal i slutet av september. Läs mer »En uppföljningsresa till Nepal – demonstrationer och en resa till landsbygden

Under min arbetsresa i februari träffade jag igen våra gamla bekanta samarbetspartners i Nepal. Det arbete för barnens rättigheter och utbildning som utförs av CWISH och Loo Niva övertygade igen en gång. Läs mer »