I Etiopien fick 30 nya barn trygghet på ett daghem

Förra våren berättade vi i vår blogg om daghemmet som grundades i Addis Abeba i det fattiga området Ketema, med hjälp av understöd från en finländsk familj.

Under hösten lyckades vi samla in tillräckligt med medel för att grunda ett andra daghem. Vår samarbetspartner Maedot öppnade i början av oktober ett nytt daghem i staden Woliso väster om Addis Abeba. Daghemmet fungerar i Maedots före detta skolningsutrymmen. I Etiopien har man fått antalet barn som börjar skolan att stiga, och för tillfället är det viktigt för organisationerna att satsa på småbarnsfostran. Jag besökte det nya daghemmet i Wolison i samband med min uppföljningsresa i slutet av oktober.

kummilapsi Etiopia

En trygg tillvaro för barnet under dagen

Maedots föredetta lärare har fått tilläggsutbildning för småbarnsfostran, och daghemsbarnen har valts från det fattiga området i omgivningen från de familjer som socialbyrån anvisat. Mammorna till dessa 30 barn som är i största behovet av stöd är i huvudsak fattiga ensamförsörjare. På daghemmets första verksamhetsdag fanns det mammor som blivit gråtande vid porten när deras barn inte rymdes med.

Behovet av trygg dagvård är stort, för i staden finns bara ett fåtal privata daghem och i samband med vissa skolor finns förskola för äldre barn. Utan vårdplats skulle barnen växa upp utan närvaro av en trygg vuxen när föräldern är på jobb. Småbarnsfostran är viktig med tanke på senare framgång i skolan. Beredskapen att gå i skola är ofta svag hos barnen från de fattigaste områdena, vilket medför inlärningssvårigheter, och avbruten skolgång är vanligt.

kummilapsi Etiopia

I daghemmet är verksamheten nu i gång, fastän en del av förnödenheterna ännu saknas. Tills vidare får barnen under dagen endast te och bröd. I fortsättningen är avsikten att erbjuda ett mål varm mat om dagen eftersom mat hjälper barnen att orka, lära sig, att växa och att hållas frisk.

Under dagen är barnen ofta ute i en närbelägen plan och leker. Där kan man leka, sjunga och berätta historier. Daghemmet har ännu inga leksaker.

Nyheter från daghemmet i Addis Abeba

Jag besökte under min resa också daghemmet som startade i Addis Abeba för ett år sedan. När jag kom sov barnen dagssömn bredvid varandra på madrasser som bretts ut på golvet i ett stort rum. Snart var det tid att stiga upp och vårdarna satte klassrummets möbler på plats efter dagssömnen. Medan barnen sov dagssömn hade man tvättat golvet i skolsalen. På gården fanns ny lekplatsutrustning som inte fanns där ännu på våren.

Barnen i daghemmet i Ketema har börjat för ca ett år sedan. Nya barn får börja på daghemmet när de nuvarande flyttar till skolan.

kummilapsi Etiopia

Barnen får under dagen förutom ett mellanmål en näringsrik varm måltid, som man köper från ett kooperativ som grundats av fattiga ensamförsörjare. På detta sätt understöder man också mammornas uppehälle. Matserveringen arrangeras kostnadseffektivt: Barnens mammor kommer turvis en gång per månad till daghemmet och hjälper till med utdelningen av maten.

Målsättningen är att möjliggöra matservering också på daghemmet i Woliso. Du kan stöda detta t.ex. genom att köpa en etisk gåva i vår gåvoaffär på vår hemsida.

Maedot har möjlighet att grunda ännu ett daghem i staden Dilela. Du kan stöda grundandet och underhållet av daghemmen med en engångsdonation, genom att arrangera en bemärkelsedagsinsamling, genom att köpa en etisk gåva eller som Maedots månadsgivare t.ex. med 20 € per månad.


Ilona Kalliola
Chef för utvecklingssamarbeteLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *