En bro över mörka vatten

Under denna vår känns det som om hela världen stannat och kapitulerat inför ett litet coronavirus. Från första parkett kan vi här på Interpedia följa situationen på olika håll i världen. Av meddelandena som vi får från samarbetspartnernas nätverk ser vi så tydligt att världen har blivit tätt sammanlänkad och att våra bekymmer är gemensamma.

Vi ser nu på världen i skuggan av ett globalt nödläge och samtidigt erinras vi om fokus i vårt arbete, det vill säga barnen.

Undantagsläget fördröjer vårt arbete inom både adoptionstjänsten och utvecklingssamarbetet. Exempelvis adoptionsresorna skjuts upp och även i länderna där vi bedriver utvecklingssamarbete har skolor stängts och utbildningar flyttats framåt.

I ett litet barns liv är dessa månader mycket långa oberoende om det är fråga om ett barn som väntar på en bestående familj eller ett litet barn som går i skola. Också i familjen som väntar på ett adoptivbarn är bekymren stora då osäkerheten ökar kring när barnet kan komma hem.

”När det inte finns något manus.”

Jag kommer ihåg den gamla mannens ord i en nyhetssändning i mars. Han hade dagligen besökt sin minnessjuka fru på vårdhemmet, men nu är det inte mera möjligt. Det här måste vi finna oss i.

Vi har levt i ett mycket tryggt och fungerande samhälle. Nu har dock mången självklarhet helt plötsligt tagits ifrån oss.

Det enda vi kan göra är att anpassa oss och hålla upp hoppet om att vi en dag återgår till det normala, och under tiden ta hand om varandra.


Anja Ojuva
VerksamhetsledareLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *