Det nya normala

Människan är en anpassningsbar varelse. Undantagsläget, som coronaviruset medfört, börjar småningom bli det nya normala.

Arbete och informationsträffar på distans

Hos oss här på Interpedia betyder det till exempel att användningen av fjärranslutning kommer att förändra vårt arbete permanent. Den här veckan har vi kommit i gång med att hålla infoträffar på distans. Detta gör att karaktären på mötena förändras, de blir mer distanserade med mindre växelverkan och vi är tvungna att minska användningen av bilder på grund av integritetsskyddet. Samtidigt blir mötenas tillgänglighet bättre och då distansmötena blir allt vanligare får de adoptionssökande på olika håll i landet bättre service.

Vi hoppas ändå att vi kan återgå till vanliga infoträffar på vårt kontor. På dem når vi en helt annan nivå av växelverkan med deltagarna. Vi kan dela bilder och videor från barnhem, bjuda in familjer som redan adopterat samtidigt som vi ger sökandena möjlighet att nätverka. Vi vill inte förlora allt detta. Distansmötena är ändå ett behövligt och nyttigt tillskott i vårt arbete. De har kommit för att stanna.

Undantagsläget fortsätter alltjämt även i våra kontaktländer. Ländernas regeringar har beslutat om restriktioner av olika grad på rörelsefriheten, transporter och myndigheternas verksamhet och i en del av länderna är till exempel domstolarna stängda. Adoptionsresorna måste fortfarande skjutas upp eftersom det för närvarande är omöjligt att resa till våra kontaktländer.

Vi kan vara nöjda om hälften av det förväntade antalet adoptioner genomförs i år. I denna situation behöver särskilt våra adoptionssökande hopp. Vi tror att då restriktionerna minskar blir det fart på adoptionsverksamheten igen, för barnen kan inte vänta. I många länder förbereds barnbeskeden även under nedstängningen.

Till alla ni som väntar vill jag säga, tveka inte att ta kontakt med oss, vi finns här också för er. Trots att ingen i denna situation har säkra svar om framtiden, kan vi tillsammans fundera över den. Vi har kontinuerlig kontakt med kontaktländerna.

Utvecklingssamarbetets föränderliga behov

Karaktären på vårt arbete inom utvecklingssamarbetet har också förändrats. I många länder är skolorna stängda och förmånstagarna i våra projekt har nu helt annorlunda behov, det kan till och med vara brist på mat. I stället för att utveckla utbildningen och främja möjligheten till skolgång sprider våra samarbetspartner kunskap om coronaviruset och om kampen mot smittspridningen. Många delar på sina områden också ut hygienartiklar.

I västra Nepal sprider vårt projekt upplysning i radioprogram och vår partner Loo Niva påbörjar radiosändningar med lärare där de ger råd till eleverna om självständiga studier. I den avlägsna provinsen finns det ingen möjlighet att sitta vid en dator och studera via distanslektioner. Radion fungerar dock.

Våra partner runtom i världen anpassar sin verksamhet enligt det omgivande samhällets behov, på samma sätt som även vi gör. Här på Interpedia klarar vi oss – vår lilla och fungerande organisation är flexibel och anpassar sig även till det nya normala. Vi gör långsiktigt arbete, således ryms år av många olika slag i vår historia.


Anja Ojuva
VerksamhetsledareLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *