De första dagarna med adoptivbarnet

Alla adoptivbarn och alla möten är så individuella att råden och anvisningarna kan vara enbart riktgivande. I vissa situationer kan en del av dem ändå vara användbara och det lönar sig att noggrant lyssna på andra adoptivfamiljers erfarenheter. Erfarenheten kan ibland komma till nytta. Det lönar sig också att på förhand fundera på barnets situation, hur uppfattar barnet det första mötet?

Många olika känslor uppstår i barnet då det kommer till sin adoptivfamilj, då allt bekant förändras och den förhoppningsvis trygga världen i en handvändning är annorlunda. För barnet är det fint att få en egen familj men inte ens ett väl förberett barn kan förstå den nya situationen på samma sätt som vi vuxna. En del barn kan vara helt oförberedda och situationen kan vara skrämmande. Andra barn har varit tvungna att byta barnhem just innan de träffar adoptivföräldrarna. De har kanske flyttats från landsbygden till staden eller placerats i den nya familjen på en annan plats än där de bekanta vårdarna och det egna rummet funnits. En del av barnen överlämnas i adoptivföräldrarnas vård i en bekant miljö och föräldrarna får samtidigt bekanta sig med barnhemmet som varit barnets hem kanske för en längre tid.

Sätt dig in i barnets situation, var lugn och ge känslorna utrymme

En bra princip vid det gemensamma första mötet är att som förälder försöka sätta sig in i barnets situa­tion och reflektera över hur förändringarna känns i barnets lilla värld. I början är känslorna viktigare än orden och förklaringarna. Det är särskilt viktigt att de vuxna håller sig lugna oberoende av vad som händer. Det här är ibland lättare sagt än gjort, då de egna känslorna kommer med – som sig bör – i spelet och barnet lätt anar dem. Det lönar sig att ordna en egen tid och plats för de vuxna att ge utlopp för sina känslor och på det sättet få mer ork och tålamod för stunderna med barnet. Det vikti­gaste är att bli medveten om att känslorna finns. Hos en själv, hos maken, hos eventuella barn som är med på resan, hos alla. Vid stora händelser kan nya känslor uppstå och då är det bra att komma ihåg känslors karaktär, de kommer och de går. Konsten är att kunna vara i den förhärskande känslan. Barnet behöver en vuxen vid sin sida som tolk för sina känslor.

Föräldrarnas lyhördhet inför olika situationer är avgörande för bästa möjliga start tillsammans

Barnen uttrycker sig i hög grad genom sitt beteende. Typiska reaktioner under de första dagarna är till exempel tystnad, rastlöshet och livlighet. Förändringarna kan ge rädslor som visar sig till exempel på det sättet att barnet har svårt att somna eller vaknar upprepade gånger om natten. Det är vanligt att ätandet blir en utmaning; barnet vägrar äta eller glufsar i sig maten med bägge händerna. Den vanliga reaktionen, där barnet i början godkänner endast en ny vuxen i sin närhet, är helt förståelig sett ur barnets synvinkel. Att förlita sig på en ny människa och bygga en relation kräver kapacitet, som barnet i början nödvändigtvis inte har så mycket av att det räcker till för flera människor. För en del barn väcker människor och ljud en känsla av trygghet och för andra är det just tvärtom.

Det lönar sig för föräldrarna att förhålla sig med nyfikenhet och lugn till den första tiden med barnet; det tar tid att lära känna barnet på samma sätt som det tar tid för barnet att lära känna sina föräldrar. Av hela familjen krävs tålamod och förmåga att pröva på olika alternativ. Mitt i allt detta är det viktigt att komma ihåg att glädjas över de goda stunderna och framstegen! Steg för steg börjar berättelsen om det gemensamma livet.

Under de första dagarna är det bra att barnet får så mycket vård och omsorg som möjligt. Det är vanligt att barnet i början inte ställer sig positivt till de nya föräldrarnas försök till omvårdnad. Dock lönar det sig att vara envis och se hur nära barnet låter sina nya föräldrar komma. Kom ihåg att barnet befinner sig i en helt konstig situation och nog försöker sitt bästa med de medel som finns till buds. Ätandet och tvättandet går sällan helt perfekt och det är skäl att vara tålmodig på den punkten. För barnet är det viktigt att känna att det finns lugna och trygga vuxna närvarande. Gränser kan sättas litet senare.

Det sägs ofta att alla medel är tillåtna under de första dagarna – förutsatt att sunt förnuft används. Det viktigaste är att vara lyhörd för barnets behov. I den grundläggande omvårdnaden uppstår ofta situationer där man kan se vad som fungerar och vad som väcker rädslor. Erfarenheten har visat att välbekant mat vanligtvis är viktig för barnet, liksom också ljud, musik, kläder och kramdjur som är välbekanta. Det är fint om barnet får något välbekant med sig från barnhemmet. Ett sådant förfarande finns inte i alla barnhem, därför kan man för säkerhets skull fråga om denna möjlighet. Om man på förhand skaffat nya kläder till barnet, är det bra att komma ihåg, att det kan vara mycket betydelsefullt för barnet att ha på sig de välbekanta kläderna från barnhemmet åtminstone under den första dagen.

Lapsen käsi kädessä

Kontakten till barnet uppstår genom barnstyrd beröring

Det är skäl att komma ihåg att ett barn, till och med ett något större barn, kan bäras i en ergonomisk bärsele i ganska långa sträckor. Under adoptionsresan rör sig familjen mycket från en plats till en annan och då är det bra att veta att många barn är rädda för sittvagnar där ögonkontakten med föräldrarna inte finns. Dessutom kan själva åkandet kännas skrämmande för ett barn som inte är van vid sittvagnar. Nära föräldern, i famnen, i bärsjalen eller i bärselen, är det tryggt att betrakta sin omgivning.

Givetvis kommer lyhördheten för det egna barnets situation även här i första hand. Om barnet inte vill vara i famnen finns det en orsak till det. Kanske barnet har dåliga erfarenheter av vuxnas beröringar. Barnet ska inte tvingas vara i famnen, även här ska man om möjligt avancera i barnets takt.

Barnens önskemål vid läggdags är olika. En del barn blir lugna bredvid föräldrarna, andra upplever trygghet i den egna lilla sängen bredvid föräldrarnas säng. En förälders lugna närvaro och beröring är rogivande faktorer även för ett barn som sover ensamt. Ofta finns det inte tillräckligt personal på barnhemmen för att natta alla barn, därför har barnet vanligtvis skapat egna sätt för att lugna ner sig och somna. Sätten kan vara många och förbluffande för den nya föräldern. I början är det onödigt att bekymra sig över dem, de försvinner så småningom då barnets trygghetskänsla ökar och ansvaret för omvårdnaden förflyttas från barnet till föräldrarna. Om barnet försöker lugna ner sig med hårda tag, till exempel genom att bulta huvudet mot sängkanterna, kan man varsamt hindra beteendet.

Tänk flexibelt och sök stöd för familjen vid behov

Adoptionsresan är alltid en oförglömlig resa. Få ett barn, bli förälder. Få en familj, bli barn i en familj. Bli ett syskon. Alla är i en ny situation och var och en reagerar på sitt sätt. Det är viktigt att utrusta sig med ett flexibelt sinne och med attityden att resan inte behöver bli perfekt. Allt ordnar sig tids nog och hjälp finns för alla känslor och situationer.


Malla Jauhiainen
SocialarbetareLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *