Att söka sina rötter via sociala medier

På den nordiska adoptionskonferensen Nordic Adoption Council (NAC), som ordnades i slutet av september i Helsingfors, var sociala medier ett mycket omtalat ämne. Internet och sociala medier erbjuder kamratstöd och andra nya stödmöjligheter, och ändrar samtidigt de gamla strukturerna i adoptionstriangeln, dvs strukturerna mellan adoptivbarnet, adoptivföräldrarna och de biologiska föräldrarna/släkten. Sociala medier ger nya möjligheter till kommunikation och öppenhet, samtidigt som de hämtar med sig nya frågeställningar.

Jeannette Wöllstein och Juliette Duchesne, experter på International Social Service (ISS), talade under konferensen gång om sociala medier och om hur den påverkar den adopterades möjligheter att söka upp sina egna rötter. Nya teknologiformer har kommit för att stanna även i tjänsterna efter adoptionen, så nu är det dags att tänka ut nya sätt att hitta balans mellan de fördelar och de risker som sociala medier gett upphov till.

Det kan vara snabbt, effektivt och förmånligt att söka upp sina rötter via internet – på ett ögonblick fås en förbindelse till de globala nätverken. Å andra sidan behöver var och en sin egen tid för att bearbeta dessa saker, och de snabba internetanslutningarna kan få detta skede att kännas att allt framskrider för fort. I en sådan situation kan det vara bra med en time-out, och att diskutera om en eventuell kontaktbegäran tillsammans med sina adoptivföräldrar, vänner eller med de professionella som arbetar inom tjänsterna efter adoptionen. I detta skede kan det uppkomma många olika frågor: Är den som tar kontakt verkligen min riktiga biologiska släkting? Hur kan jag försäkra mig om saken? Tänk om jag får veta tunga saker om min bakgrund? Tänk om vi inte tycker om varandra?

Via nätet funnen kontakt ger plats att behålla en slags emotionell distans, men vid fortsatt kommunikation kan det uppkomma starka känsloreaktioner. Situationen är ofta mycket känslig. Dessutom påverkas alla tre parter i adoptionstriangeln.

Stödbehovet varierar

Behovet av mångsidigt stöd växer ständigt då allt större mängd adopterade letar upp sina biologiska släktingar via nätet. Det behövs också gemensamma arbetssätt för hur man kan utnyttja internet och den sociala median i tjänster efter adoption. ISS-experterna rekommenderar bland annat den australienska Post Adoption Resource Centers material om att möta biologiska släktingar. Wöllstein och Duchesne ger också exempel på väldigt praktiska direktiv. Här har vi plockat ut några modellsvar för en situation där den adopterade via sociala medier fått en kontaktbegäran av en möjlig biologisk släkting:

“I did not expect to receive news from you. It is a shock and I need some time to reflect. I am going to talk with my father and/or mother”

“I am very happy that you contacted me. I hope that you are doing well. I will talk about it with my mother/father and I wish that we will be able to stay in contact and learn to know each other”

Öppenhet och ett bra förhållande till diskussion är nyckelord i adoptivfamiljer, så att ingen är tvungen att ensam möta de frågor som uppkommer i strävan efter att finna kunskap om sin bakgrund. Denna familjekontakt lönar sig att värna om redan under barndomen. Om och när det uppstår en kontakt till de biologiska släktingarna, upphör nödvändigtvis inte behovet av stöd. För alla parter skulle det vara till nytta att vid behov ha tillhands professionell expertis och stöd, vilket då också kräver ekonomiska resurser för tjänsterna efter adoption. Detta enas både ISS och de nordiska adoptionsorganisationerna om.

Sociala medier är en del av vårt vardagliga liv, därmed så måste vi utarbeta goda anvisningar, fungerande arbetsredskap och professionella stödtjänster. I detta arbete är det viktigt med internationellt samarbete och utbyte av bästa praxis. Då det finns nya sätt att nätverka är det bra för organisationerna att samarbeta med varandra, men också tillsammans med hela adoptivfamiljen. På NAC-seminariet fick vi höra om detta ämne i en paneldiskussion med adopterade i vuxenålder. Behovet av att finna sina egna rötter varierar, därmed varierar också stödbehovet. Det är bra att man nu diskuterar mycket om tjänster efter adoption, och att man utformar nya stödformer både i de mottagande länderna och i adoptionsländerna med hänsyn till alla parter i adoptionstriangeln.

Adoptoidun juurien etsintä

Adoptivfamiljer rf erbjuder under sin söndagsbrunch 25.2.2018 tillfälle för unga adopterade att diskutera och ställa frågor om att hitta sina rötter. Läs mera.

Tilläggsinformation om tjänster efter adoptionen.

 


Marja Utela

InformatörLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *