”Alla barn ska få växa” – Interpedias globalfostran i Vasa

I slutet av november åkte jag och min kollega Minna till Vasa för att prata om barns rättigheter med skolbarn i olika åldrar. Vi besökte sammanlagt sju klasser i två olika skolor under vår vistelse i Vasa. Interpedia jobbar för barns rättigheter runt om i världen och globalfostran är ett sätt att öka kunskapen om barns rättigheter bland barnen i Finland. Under lektionerna lyfte vi upp de huvudsakliga rättigheterna som varje barn i världen har enligt barnkonventionen. Genom praktiska övningar, diskussion och reflektion fick barnen bekanta sig med vad barns rättigheter innebär och även fundera över varför inte dessa rättigheter uppfylls för alla barn.

En av övningarna som vi gjorde gick ut på att fundera över hur en bra skola ska vara och vilka saker alla barn som går i den skolan borde ha rätt till. Barnen fick i grupp rita en skola och sedan skriva saker som hör till en bra skola runt omkring.

globalfostran

Barnen deltog ivrigt i övningarna och hade många kloka tankar och frågor. När ett barn frågade varför USA inte har ratificerat barnkonventionen slog det mig att det är en fråga som jag inte kan svara på. Varför skulle alla länder inte vilja trygga barnens rättigheter? Det kan vara svårt att prata om barns rättigheter med barn, just eftersom de ställer så bra, svåra och viktiga frågor. Samtidigt som det är svårt är det otroligt viktigt, för det är ju barnen som vet vad de behöver och det är för barnen dessa rättigheter har betydelse.

I slutet av varje workshop frågade vi barnen vad de lärt sig eller vad de kommit att tänka på under workshopen och jag blev väldigt glad över de svar vi fick; ”Att alla barn är lika mycket värda”, ”Jag har lärt mig mera om barns rättigheter”, ”Att barn också ska få vara med och bestämma”, ”Att alla inte har det lika bra som vi”, ”Alla barn ska få växa”. Det här är bara några av de fina saker som barnen sade.

För mig var dessa skolbesök väldigt givande och jag insåg hur viktigt det är att alla barn vet att de har rättigheter som ingen kan ta ifrån dem. Genom att öka kunskapen bland barnen jobbar vi för att världen ska bli en plats där varje barn har rätt till sitt eget liv, sin egen kropp och sin egen åsikt.

 

Vi vill tacka Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne som genom sitt understöd möjliggjorde dessa skolbesök.

globalfostran

 

Läs mer om Interpedias globalfostran


Linn Ahlfors
OrganisationsassistentLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *