Etisk insamling och god förvaltning

Det är nyttigt för både donatorerna och insamlarna att reflektera över vad som kännetecknar en etisk pengainsamling. För vilka ändamål är det förnuftigt att använda pengar och hurudan verksamhet styrs av god förvaltning? Läs mer »”Alla barn ska få växa” – Interpedias globalfostran i Vasa

”Att alla inte har det lika bra som vi”, ”Alla barn ska få växa”. Det här är bara några av de fina saker som barnen sade. Läs mer »I Etiopien fick 30 nya barn trygghet på ett daghem

Utan vårdplats skulle barnen växa upp utan närvaro av en trygg vuxen när föräldern är på jobb. Läs mer »Berättelser från Nepal: Asleen drömmer om fortsättningsstudier

Stödet gav mig bättre verktyg för framtiden och en möjlighet att uppfylla mina drömmar. Läs mer »Berättelser från Nepal: Sajanee har en ljus framtid

Utan stödet skulle jag inte ha kunnat studera och jag skulle inte vara såhär lycklig idag. Läs mer »Vad kan man åstadkomma med en familjs donation i Etiopien?

Med hjälp av donationen startade vi ett daghem i Addis Abebas fattiga område. Utan en trygg vårdplats skulle barnen växa upp på gatan. Läs mer »På egna ben till skolan

Funktionsnedsatta barn hålls fortfarande ofta dolda på landsbygden i Etiopien. Det har emellertid varit möjligt att påverka invånarnas attityder. Läs mer »”Vad lärde vi oss av det här?” – Efterord för globalfostran projektet

I centrum av våra workhops har ändå barnen stått. De övningar vi har gjort grundar sig långt på att barnen ska vara aktiva och diskutera. Läs mer »Förstärkandet av barnskyddssystemet i Nepal genom medborgarorganisationer

CWISH och Interpedia har utvecklat barnskyddet i Nepal under flera års tid. Läs mer »CWISH mot barnarbetskraft – en vecka med organisationen

CWISH (Children and Women in Social Service & Human Rights), som är Läs mer »