“Jag trodde att jag är den enda”

Vår gästbloggare Seija Poikonen har länge ordnat stödgrupper för adoptivföräldrar vars familjer Läs mer »Genom adoptionen blir barnet en del av en släkt

Genom adoptionen kommer barnet in i en ny släkt. Också närstående till familjen borde förberedas, få information om adoption och ha möjlighet att lära känna andra mor- och farföräldrar, släktingar eller vänner. Läs mer »På lägren för adopterade förstår man varandra utan att man behöver säga något

Interpedias sommarläger har långa traditioner. Många barn och unga som är internationellt Läs mer »Europeiska vindar

Vidare fördes en diskussion kring vikten av att erbjuda adoptivfamiljer professionellt stöd efter adoptionen. Stödet borde vara lättillgängligt för alla. Läs mer »Nedskärningar i utvecklingssamarbetet och Etiopiens barn

Interpedias chef för utvecklinngssamarbete Ilona Kalliola återvände från sin arbetsresa i Etiopien och berättar här varför barnen i Etiopien behöver vårt stöd. Läs mer »Det är roligt att lära sig!

Interpedias projekt “Vad lärde jag mig idag?” är ett globalfostranprojekt som strävar efter att finländska barn i skolåldern ska reflektera kring sin egen skolgång och sitt eget lärande. Läs mer »Föräldraskap är ibland hårt arbete, men i bästa fall delad glädje och stolthet

”Sök professionell hjälp helst för tidigt än för sent”, uppmanar signaturen Tavisäiti. Läs mer »Den långsamma återuppbyggnaden av Nepal

Nepal återhämtar sig långsamt från jordbävningen som inträffade i april. Interpedias chef för utvecklingssamarbete Sara Alanen återvände från Nepal i slutet av september. Läs mer »