På egna ben till skolan

Funktionsnedsatta barn hålls fortfarande ofta dolda på landsbygden i Etiopien. Det har emellertid varit möjligt att påverka invånarnas attityder. Läs mer »Varm stämning på kvällen för närstående till adopterade

En adoption förändrar många människors liv och kunskap ökar förståelse i en sådan här ny situation. Läs mer »När jag blev storasyster

Linn Ahlfors berättar på vår blogg om hur det var att bli storasyster genom adoption.
Läs mer »En skattkista för adoptivbarnet

I ett adoptivbarns livshistoria kan det finnas många luckor och behovet att fylla dem är ofta stort. Ibland kan små detaljer ha en enorm betydelse för den adopterade som funderar på sin identitet. Läs mer »”Vad lärde vi oss av det här?” – Efterord för globalfostran projektet

I centrum av våra workhops har ändå barnen stått. De övningar vi har gjort grundar sig långt på att barnen ska vara aktiva och diskutera. Läs mer »Förstärkandet av barnskyddssystemet i Nepal genom medborgarorganisationer

CWISH och Interpedia har utvecklat barnskyddet i Nepal under flera års tid. Läs mer »“Jag trodde att jag är den enda”

Vår gästbloggare Seija Poikonen har länge ordnat stödgrupper för adoptivföräldrar vars familjer Läs mer »Genom adoptionen blir barnet en del av en släkt

Genom adoptionen kommer barnet in i en ny släkt. Också närstående till familjen borde förberedas, få information om adoption och ha möjlighet att lära känna andra mor- och farföräldrar, släktingar eller vänner. Läs mer »På lägren för adopterade förstår man varandra utan att man behöver säga något

Interpedias sommarläger har långa traditioner. Många barn och unga som är internationellt Läs mer »Europeiska vindar

Vidare fördes en diskussion kring vikten av att erbjuda adoptivfamiljer professionellt stöd efter adoptionen. Stödet borde vara lättillgängligt för alla. Läs mer »