Att söka sina rötter via sociala medier

Sociala medier ger nya möjligheter till kommunikation och öppenhet, samtidigt som de hämtar med sig nya frågeställningar. Läs mer »”Alla barn ska få växa” – Interpedias globalfostran i Vasa

”Att alla inte har det lika bra som vi”, ”Alla barn ska få växa”. Det här är bara några av de fina saker som barnen sade. Läs mer »Aktuella fenomen inom adoption presenterades på den Nordiska adoptionskonferensen

I slutet av september ordnades en nordisk adoptionskonferens i Helsingfors för personer som arbetar med adoption i de nordiska länderna. Läs mer »I Etiopien fick 30 nya barn trygghet på ett daghem

Utan vårdplats skulle barnen växa upp utan närvaro av en trygg vuxen när föräldern är på jobb. Läs mer »Berättelser från Nepal: Asleen drömmer om fortsättningsstudier

Stödet gav mig bättre verktyg för framtiden och en möjlighet att uppfylla mina drömmar. Läs mer »De stormiga tonåren i adoptivfamiljer

Tonåren är en speciell tid i alla människors liv då många saker förändras. Hur ser då den stormiga tonårstiden ut i adoptivfamiljer? Läs mer »Berättelser från Nepal: Sajanee har en ljus framtid

Utan stödet skulle jag inte ha kunnat studera och jag skulle inte vara såhär lycklig idag. Läs mer »På adoptionsresan blir en familj till

Inom internationell adoption är adoptionsresan en mycket speciell resa som förändrar många människors liv. Under resan blir en ny familj till. Läs mer »Vad kan man åstadkomma med en familjs donation i Etiopien?

Med hjälp av donationen startade vi ett daghem i Addis Abebas fattiga område. Utan en trygg vårdplats skulle barnen växa upp på gatan. Läs mer »På egna ben till skolan

Funktionsnedsatta barn hålls fortfarande ofta dolda på landsbygden i Etiopien. Det har emellertid varit möjligt att påverka invånarnas attityder. Läs mer »