Att bygga upp en trygg identitet

För någon som är adopterad kan den här processen innefatta flera frågor än för ett barn som lever i sin biologiska familj. Hur kan man stöda utvecklingen av barnets identitet? Läs mer »Barn med lång skolväg förtjänar kvalitetsundervisning

På grund av de branta bergen kommer skolvägen för barnen i västra Nepal också i fortsättningen att vara lång och stenig, men vi kan påverka skolan: barnen förtjänar kvalitativ undervisning i en trygg och uppmuntrande miljö. Läs mer »Sommarreflektioner

Juli är en bra månad för att reflektera över det gångna halvåret och ta till vara värdefulla reflektioner med tanke på resten av året. Läs mer »När ditt adoptivbarn möter rasism

Har du den senaste tiden funderat på hur du ska agera när ditt adoptivbarn möter diskriminering eller rasism? Läs mer »Det nya normala

Människan är en anpassningsbar varelse. Undantagsläget, som coronaviruset medfört, börjar småningom bli det nya normala. Läs mer »Ett barn som har upplevt ett trauma som en del av familjen

Barnet behöver sätt att skydda sig på. Stöd för det här är en vanlig och välfungerande vardag och villkorslös kärlek. Läs mer »En bro över mörka vatten

Vi ser nu på världen i skuggan av ett globalt nödläge och samtidigt erinras vi om fokus i vårt arbete, det vill säga barnen. Läs mer »Det är aldrig för sent för en trygg anknytning

Det behövs väldigt många upprepningar för att barnet ska kunna bilda sig en inre, trygg föreställning av en pålitlig vuxen. Läs mer »Barnhemmet i Bangladesh stöder barn på vägen mot vuxenlivet

Numera satsar Shikha speciellt på arbetet med de flickor som närmar sig puberteten. Under den känsliga pubertetsåldern behöver flickorna på barnhemmet särskilt stöd på vägen mot vuxenlivet. Läs mer »Barn i text och bild inom utvecklingskommunikationen – ett etiskt memorandum

Kommunikation som rör barn kräver skärpt medvetenhet om etiska frågor. Då man använder sig av berättelser om eller bilder på barn i sårbar ställning måste man vara särskilt försiktig. Läs mer »