Att bygga upp en trygg identitet

För någon som är adopterad kan den här processen innefatta flera frågor än för ett barn som lever i sin biologiska familj. Hur kan man stöda utvecklingen av barnets identitet? Läs mer »Sommarreflektioner

Juli är en bra månad för att reflektera över det gångna halvåret och ta till vara värdefulla reflektioner med tanke på resten av året. Läs mer »När ditt adoptivbarn möter rasism

Har du den senaste tiden funderat på hur du ska agera när ditt adoptivbarn möter diskriminering eller rasism? Läs mer »Det nya normala

Människan är en anpassningsbar varelse. Undantagsläget, som coronaviruset medfört, börjar småningom bli det nya normala. Läs mer »Ett barn som har upplevt ett trauma som en del av familjen

Barnet behöver sätt att skydda sig på. Stöd för det här är en vanlig och välfungerande vardag och villkorslös kärlek. Läs mer »En bro över mörka vatten

Vi ser nu på världen i skuggan av ett globalt nödläge och samtidigt erinras vi om fokus i vårt arbete, det vill säga barnen. Läs mer »Det är aldrig för sent för en trygg anknytning

Det behövs väldigt många upprepningar för att barnet ska kunna bilda sig en inre, trygg föreställning av en pålitlig vuxen. Läs mer »Utred din bakgrund – tjänster efter adoptionen på Interpedia

Att reflektera kring sin egen bakgrund och livshistoria är en del av alla människors liv, men hos adopterade kan det ibland finnas flera frågor än vanligt. Läs mer »Adopterade barns och ungas välmående

Då familjen finns till för stöd, har en öppen dialog och ägnar tid tillsammans fostrar det de ungas välmående. Läs mer »De första dagarna med adoptivbarnet

Många olika känslor uppstår i barnet då det kommer till sin adoptivfamilj, då allt bekant förändras. Läs mer »