År 2017 anlände 40 adoptivbarn genom Interpedia

Under förra året anlände sammanlagt 40 adoptivbarn till Finland genom Interpedia, dvs. samma antal som år 2016. Barnen var 0–7 år gamla, 24 var pojkar och 16 var flickor. Största delen av barnen var under 3 år.

Samarbetet med Abba, vår kontakt i Sydafrika, var speciellt aktivt och det anlände 20 barn från Sydafrika till Finland. Från Colombia anlände näst flest barn (8). Under året anlände också de två första barnen från vår kontakt i Taiwan samt det första barnet från vår nya kontakt CRAN i Colombia.

”Även om cirka 60 procent av barnen som anlänt till Finland under de senaste åren kommit via Interpedia, krävs det ett fortlöpande arbete för att upprätthålla varje samarbetsrelation. Här spelar ömsesidigt förtroende en viktig roll. År 2018 kan vi med tillförsikt fortsätta vårt samarbete eftersom vi har fungerande och förtroendefulla relationer till alla våra samarbetsländer och adoptionskontakter”, berättar Interpedias verksamhetsledare Anja Ojuva.

”Det känns bra att börja ett nytt år så här. Situationen för vår internationella adoptionstjänst är bra och vi tar gärna emot nya sökande till alla våra kontaktländer” tillägger Salla Hari, chef för Interpedias adoptionstjänst.

Just nu samarbetar Interpedia med följande adoptionskontakter: Bulgarien, Colombia, Indien, Kina, Sydafrika, Taiwan och Thailand.

Barn som anlänt genom Interpedia 2017 och 2016:

Bulgarien Colombia Indien Kina Sydafrika Taiwan Thailand Sammanlagt
2017 8 5 4 20 2 1 40
2016 13 5 4 13 9 40

Gratulationer till alla familjer!

Adoptionsstatistik