Adoptionsnämnden: Självständiga adoptioner innebär risker

Adoptionsnämden varnar om risker med självständiga adoptioner. Läs mer: Tiedote_4_2015_ruotsiksi Läs mer »


I dag firas de adopterades dag

Vi önskar alla adopterade en trevlig dag! På våra webbsidor finns det Läs mer »


Sara Alanen är Interpedias nya chef för utvecklingssamarbete

Interpedias styrelse har utnämnt politices magister Sara Alanen till Interpedias nya chef Läs mer »


Undersökning om adoptionskuratorverksamheten

Socialarbetare och studerande Kirsi Räsänen gör sin Pro Gradu-avhandling om adoptionskuratorverksamhetens betydelse Läs mer »


Adoptionsförberedelsekurs i Österbotten

ADOPTIONSFÖRBEREDELSEKURS PÅ TVÅ VECKOSLUT I ÖSTERBOTTEN HÖSTEN 2015 Internationell adoption innebär en Läs mer »


Nytt undervisningsmaterial för lågstadiet

Varför får inte alla barn gå i skola ? Varför måste många Läs mer »


Interpedias nya webbsidor

Välkommen till våra nya webbsidor! Sidorna är ännu under arbete, men vi Läs mer »


År 2014 anlände 71 barn till Finland via Interpedia

Under år 2014 adopterades 71 barn till Finland via Interpedia. Antalet är Läs mer »


Interpedias adoptionskontakternas situation

Situationen i våra adoptionskontakter varierar stort. För tillfället tar vi gärna emot Läs mer »


Globalfostransbesök och teckningstävling

Globalfostransbesök i Ylivieska, Kronoby och Nyslott Interpedias organisationsplanerare Minna Ala-Orvola och organisationsassistent Läs mer »