Anmälan till sommarlägret har börjat

Sommaren 2016 arrangerar vi två läger tillsammans med Lasten Kesä ry. Lågstadie-elevernas Läs mer »


Bulgarien och Taiwan – Interpedias nya kontakter

Interpedia har två nya kontakter i adoptionssamarbete: Bulgarien och Taiwan. Adoptionssökande är Läs mer »


Adoptionsförberedelsekurs i Österbotten hösten 2015

Internationell adoption innebär en stor förändring i barnets liv. Adoption är en Läs mer »


Interpedia avslutar adoptionssamarbetet med Etiopien

Adoptionsverksamheten i Etiopien har genomgått stora förändringar under de senaste åren. De Läs mer »


Nepal behöver stöd

Offren för jordbävningen i Nepal får hjälp och skadorna repareras som bäst. Läs mer »


Thailand och antal platser för kvotansökning till DSDW för år 2015

Interpedias adoptionssamarbetspartner DSDW har meddelat antalet kvotplatsansökningar för detta år. Kvoten för Läs mer »


Adoptionsnämnden: Självständiga adoptioner innebär risker

Adoptionsnämden varnar om risker med självständiga adoptioner. Läs mer: Tiedote_4_2015_ruotsiksi Läs mer »


I dag firas de adopterades dag

Vi önskar alla adopterade en trevlig dag! På våra webbsidor finns det Läs mer »


Sara Alanen är Interpedias nya chef för utvecklingssamarbete

Interpedias styrelse har utnämnt politices magister Sara Alanen till Interpedias nya chef Läs mer »


Undersökning om adoptionskuratorverksamheten

Socialarbetare och studerande Kirsi Räsänen gör sin Pro Gradu-avhandling om adoptionskuratorverksamhetens betydelse Läs mer »