Arbetsresa till Kina

Salla Hari som är chef för adoptionstjänsten och Malla Jauhiainen som är Läs mer »


Barn som anlänt under början av 2016

Under början av 2016 har sammanlagt 12 barn anlänt till Finland via Läs mer »


Rakhi förändrar samhällets syn på flickors värde

Rakhi är en ung kvinna som lever tillsammans med sin familj i Läs mer »


Statistik för år 2015

Vi har sammanställt fjolårets adoptionsstatistik och nedan presenteras de viktigaste siffrorna. Under Läs mer »


Anmälan till sommarlägret har börjat

Sommaren 2016 arrangerar vi två läger tillsammans med Lasten Kesä ry. Lågstadie-elevernas Läs mer »


Bulgarien och Taiwan – Interpedias nya kontakter

Interpedia har två nya kontakter i adoptionssamarbete: Bulgarien och Taiwan. Adoptionssökande är Läs mer »


Adoptionsförberedelsekurs i Österbotten hösten 2015

Internationell adoption innebär en stor förändring i barnets liv. Adoption är en Läs mer »


Interpedia avslutar adoptionssamarbetet med Etiopien

Adoptionsverksamheten i Etiopien har genomgått stora förändringar under de senaste åren. De Läs mer »


Nepal behöver stöd

Offren för jordbävningen i Nepal får hjälp och skadorna repareras som bäst. Läs mer »


Thailand och antal platser för kvotansökning till DSDW för år 2015

Interpedias adoptionssamarbetspartner DSDW har meddelat antalet kvotplatsansökningar för detta år. Kvoten för Läs mer »