Ett kort dokument om hur arbetet mot användningen av barnarbetskraft i Nepal framskrider

Som en del av informationsprojektet Med vems röst? filmade vi senaste höst Läs mer »


Seminariet Med vems röst? behandlade etisk utvecklingskommunikation och -journalism

Vid Tammerfors universitet hölls fredag 22.3.2019 Interpedias seminarium kring etisk utvecklingskommunikation och Läs mer »


Kampanjen #Adoptionsglädje utvidgas i år till de övriga nordiska länderna

Kampanjen #Adoptionsglädje infaller 11–17.3.2019 och arrangeras nu tredje året i rad. Kampanjen Läs mer »


Väntetiderna har blivit kortare vid adoption från Sydafrika

År 2019 fick en livlig start för adoptionerna från Sydafrika; två barn Läs mer »


Interpedia fick tio kvotplatser för ansökningar till Thailand

Vi fick nyligen information om storleken på årets ansökningskvot till Thailand. Interpedia Läs mer »


Interpedias utvecklingssamarbete fick utrikesministeriets projektstöd

Bland ansökningarna för medborgarorganisationernas utvecklingssamarbetsprojekt för år 2018 har vi från utrikesministeriet Läs mer »


Svenskspråkigt sommarläger 2018

Interpedia har under många år ordnat sommarläger för adoptivbarn. Sommaren 2018 ordnar Läs mer »


År 2017 anlände 40 adoptivbarn genom Interpedia

Under förra året anlände sammanlagt 40 adoptivbarn till Finland genom Interpedia, dvs. Läs mer »


Det här året har hittills 26 adoptivbarn kommit till Finland genom Interpedia

Vi kan skicka nya ansökningar till alla våra kontakländer Interpedias adoptionstjänst har Läs mer »


Situationen hos Interpedias adoptionskontakter våren 2017

Situationen hos våra adoptionskontakter är för tillfället god och vi kan ta Läs mer »