Aktiv början på år 2019 inom internationella adoptioner: hittills har 26 adoptivbarn kommit till Finland via Interpedia

Interpedias adoptionstjänst har haft en livlig början på innevarande år: hittills har redan 30 familjer fått barnbesked och 26 adoptivbarn har kommit till sitt nya hemland. Gratulationer till alla familjer!

”Vid denna tidpunkt i fjol hade åtta barn kommit till Finland via Interpedia. I adoptionsvärlden skiljer sig de olika åren från varandra och förhållandena i kontaktländerna växlar”, säger Salla Hari, chef för Interpedias adoptionstjänst.

Under förra året anlände sammanlagt 28 adoptivbarn till Finland genom Interpedia. Under 2019 har vi hittills fått redan 30 barnbesked: elva från Sydafrika, åtta från Thailand, åtta från Colombia, ett från Indien, ett från Kina och ett från Taiwan. De flesta av barnen som kommit och de som utsetts har varit 0−1 år gamla.

”Det här betyder också att vi haft möjlighet att sända flera ansökningar till våra kontaktländer mycket snabbt efter att adoptionstillståndet beviljats åt sökandena. Jag tror att vi med tillförsikt kan blicka framåt och att internationell adoption består som en viktig form av familjebildning i Finland” säger Anja Ojuva, Interpedias verksamhetsledare.

För närvarande tar vi gärna emot nya sökande till alla våra kontaktländer. Särskilt till Sydafrika, Colombia och Thailand behövs nya sökande. Från dessa länder har vi under början av året fått mest barnbesked.

Under 2019 har hittills 26 barn kommit till Finland.

Bulgarien Colombia Indien Kina Sydafrika Taiwan Thailand Summa
1.7.2019 5 2 1 10 1 7 26

pieni vauva

Mer information:

Barnbesked
Adoptionsstatistik
Adoptionsländer