Acharawan Boonyarattapan inledde sitt arbete som Interpedias kontaktperson i Thailand

Interpedia har ända till slutet av fjolåret haft två kontaktpersoner i kontaktländerna: Gireeja Seth Rajesh i Indien och Ana Maria Fernandez i Colombia. I början av året fick vi förstärkning till vårt utmärkta nätverk av kontaktpersoner då Acharawan Boonyarattapan inledde sitt arbete i Thailand som Interpedias kontaktperson.

Socialarbetare Acharawan har lång erfarenhet av internationella adoptioner, hon har således goda förutsättningar att delta i vårt arbete under adoptionsprocessens olika skeden. Alla familjer på adoptionsresa träffar Acharawan i Bangkok och hon kan utgöra ett stöd för dem under resan.