32 barn till Finland via Interpedia under år 2016

Under år 2016 har 32 barn adopterats till Finland via Interpedia. Flest barn har kommit från Colombia (9), Sydafrika (8) och Thailand (7). Barnen har varit allt från några månader gamla till 6 år.

”Fram till slutet av september hade 32 barn fått en familj och ett hem i Finland genom Interpedia. Stora förändringar har under de senaste åren skakat om europeiska adoptionsorganisationer. Antalet adoptioner har minskat och en del organisationer har varit tvungna att avsluta sin verksamhet. Det här gäller även i Finland. I det här skedet kan vi vara tacksamma över att vi har hittat nya samarbetsorganisationer så att vi fortfarande kan vara verksamma i 7 olika länder. I framtiden finns det fortfarande behov av internationella adoptioner”, menar verksamhetsledare Anja Ojuva.

 Land  Antal barn som anlänt 1.1.-30.9.2016
 Sydafrika  8
 Indien  4
 Kina  4
 Colombia  9
 Thailand  7
 Sammanlagt  32