Svenskspråkigt sommarläger 2018

Interpedia har under många år ordnat sommarläger för adoptivbarn. Sommaren 2018 ordnar Interpedia ett svenskspråkigt sommarläger för internationellt adopterade barn och unga som är mellan 10 och 17 år. Lägret ordnas 30.7-1.8.2018 i Pörkenäs, Jakobstad. Trevligt umgänge och somrigt lägerprogram utlovas!

Kostnaden för lägret är 80€ /deltagare.

Anmälningen till sommarlägret sker fr.o.m. 29.3.2018 genom att ringa eller skicka e-post till organisationsassistent Linn Ahlfors (linn.ahlfors(at)interpedia.fi / 050 919 5387). I samband med anmälningen vill vi veta barnets namn, ålder och föräldrarnas kontaktuppgifter. Till de som anmält sig skickar vi sedan en anmälningsblankett som ska fyllas i och skickas tillbaka till Interpedia. Om ni har frågor om lägret får ni gärna kontakta Linn Ahlfors.

VÄLKOMMEN MED!

leiri