Lyhytdokumentti lapsityön vastaisen työn edistymisestä Nepalissa

Osana Kenen äänellä? viestintähanketta kuvasimme Nepalissa viime syksynä Unelmana Nepal ilman lapsityötä -dokumentin lapsityöläisyyden vastaisesta työstä ja tämän työn tuloksista Nepalissa.

Vaikuttaminen lapsen oikeuksien toteutumiseen on mahdollista!

Lapsityöläisten määrä on vähentynyt ja heidän olonsa kohentuneet. Muutos on vaatinut paljon työtä ja ratkaisevassa osassa lasten aseman parantamisessa on ollut Nepalin oma kansalaisyhteiskunta.

Haastattelimme dokumenttia varten järjestövaikuttajia, entisiä ja nykyisiä lapsityöläisiä, lapsityöläisen työnantajaa, poliittisia vaikuttajia, lapsen oikeuksien aktivisteja sekä opettajia ja kuraattoreita kouluissa, joissa on paljon lapsityöläisiä.

Dokumentti aloittaa viestintäkampanjamme Kenen äänellä? Unelmana Nepal ilman lapsityötä. Kampanjan seuraavissa osissa nepalilaiset haastateltavamme kertovat tarkemmin työstään ja kokemuksistaan.

Seuraa kampanjaa Interpedian sosiaalisen median kanavissa tai aihetunnisteella #kenenäänellä.

 

 

Interpedian Kenen äänellä? Näkökulmia eettiseen kehitysviestintään -hanke hakee uusia tapoja raportoida haavoittuvassa asemassa olevista lapsista sekä tuo esiin etelän kansalaisyhteiskunnan työtä lapsityön hyväksikäytön vähentämiseksi. Kenen äänellä? on osa EU-rahoitteista Fingon koordinoimaa Frame, Voice, Report! (FVR) -hanketta.

CWISH (Children and Women in Social Services and Human Rights) on Interpedian nepalilainen kumppanijärjestö, joka tekee työtä lapsityöläisten puolesta ja vaikuttaa lapsen oikeuksien ja lastensuojelun edistämiseksi.

 

      

 

Lisätietoja Frame, Voice, Report! -hankkeesta Kenen äänellä? Näkökulmia eettiseen kehitysviestintään

Tämä asiakirja on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän asiakirjan sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.

 

Tue Interpedian työtä Nepalissa

Lue lisää: Interpedian kehitysyhteistyö Nepalissa