Kiitos kaikille kehitysyhteistyön asiakastyytyväisyyskyselyyn 2020 vastanneille

Saimme teiltä paljon arvokasta tietoa, jonka avulla voimme kehittää toimintaamme. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 45. Vastaajien joukossa oli sekä tuoreita että kymmeniä vuosia toiminnassa mukana olleita kummeja.

Kiitosta suomalaisuudesta

Useimmiten kummit ja kuukausilahjoittajat olivat saaneet tiedon kummiohjelmasta joko adoptiotoiminnan kautta tai kuulleet siitä ystäviltään tai sukulaisiltaan. Kummitoimintaan on lähdetty mukaan myös erilaisten tapahtumien kautta tai hakukonehaun avulla. Suurimmat syyt Interpedian valintaan olivat suomalaisuus (ei kansainvälistä kattojärjestöä) tai kummikohteen löytyminen itselle tärkeästä maasta.

Yli 80% vastaajista kertoi saavansa sopivasti tietoa tukemastaan kohteesta. Materiaaleja pidettiin selkeinä ja laadukkaina. Valtaosa vastaajista haluaisi kuulla kummikirjeissä erityisesti työmme tuloksista. Myös yleiset kuulumiset kummikohteesta ja yksittäisten lasten henkilötarinat kiinnostavat. Sähköisten kummikirjeiden suosio paperisiin nähden on kasvanut. Siirtyminen sähköisiin materiaaleihin onnistuu ottamalla meihin yhteyttä.

Kummit, eli lahjoittajat, joille on nimetty kummilapsi, olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä kummilapselta saataviin kuulumisiin. Osa kaipasi kuitenkin lisää tai useammin tietoja kummilapsestaan. Kummilapsen kehityksen seuraaminen on ymmärrettävästi hyvin tärkeää kummille.

Miten toimimme?

Kummiohjelmamme toimivat siten, että kaikki ohjelmaan valitut lapset saavat käydä koulua tuen avulla riippumatta siitä, onko heillä henkilökohtainen nimetty kummi. Kaikki vastuulliset kummijärjestöt toimivat näin, sillä lapsen kouluun pääsy ei voi olla riippuvainen yhden kummin kuukausittaisesta tuesta. Raportoimme kohteidemme kuulumisista kummikirjeissä ja kummilapsi lähettää kummilleen henkilökohtaisen tervehdyksen. Kaikki lapset eivät pysty osallistumaan jokaiseen haastattelu ja raportointitilaisuuteen. Tämän työn lisäämiseen on kumppaniemme vaikea vastata, sillä kuulumiskierros vaatii paljon henkilöresursseja. Koronapandemia on entisestään vaikeuttanut säännöllistä yhteydenpitoa liikkumisrajoitusten vuoksi.

Kummituki käytetään lasten ja nuorten koulunkäynnin tukemiseen sekä laadukkaan ja lapsiystävällisen koulutuksen kehittämiseen. Kummituen avulla on moni lapsi saanut hyvän koulutuksen ja pystyy nyt tukemaan omaa perhettään ja yhteisöään. Rahat eivät siis mene hukkaan, jos yksittäisen kummilapsen tervehdys jää saamatta.

Haluamme kehittyä

Palautteen perusteella voimme nyt kehittää kummikirjeiden sisältöä ja kummilasten tilanteen raportointia. Parannamme myös ohjeita esimerkiksi koskien laskutusta sekä lahjojen lähettämistä kummilapsille.

Hyvää palautetta saimme erityisesti asiakaspalvelun ystävällisyydestä ja ammattitaitoisuudesta sekä toimintamme luotettavuudesta ja ihmisläheisyydestä.

Kyselyyn osallistuneiden kesken arvottiin kaksi S-ryhmän lahjakorttia. Lahjakortit on arvottu ja voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Lämpimät kiitokset kaikille palautteesta!

 

Jos teillä on kysymyksiä kummiohjelmaan liittyen, vastaamme mielellämme (kummi@interpedia.fi).

testamenttilahjoitus yhdistykselle