Kiinan CCCWA:n edustajat työmatkalla Suomessa

Interpedian ja Pelastakaa Lapset ry:n adoptioyhteistyökontaktin ja Kiinan adoptioasiain keskusviranomaisen China Centre for Children’s Welfare and Adoptionin (CCCWA) edustajat vierailivat Suomessa juhannusviikolla.

Delegaatioon osallistuivat CCCWA:n varajohtaja Ms. Chu Xiaoying, hallinto-osaston varajohtaja Ms. Li Juan ja Kansainvälisten adoptioiden nimeämisosaston virkailija Ms. Li Lei. He neuvottelivat Interpedian ja Pelastakaa Lapset ry:n adoptiopalvelun työntekijöiden kanssa, tapasivat Kiinasta adoptoineita perheitä sekä tutustuivat Suomen keskusviranomaisen eli adoptiolautakunnan toimintaan Valvirassa.

Vieraat kertoivat, että Kiinassa on tehty ja tehdään edelleen paljon työtä lastensuojelun kehittämiseksi. Kotimaan adoptiot ovat yleistyneet ja kansainväliset adoptiot ovat pääosin erityistarveadoptioita. Sijaisperhetoimintaa on kehitetty ja viime vuoden lopulla astuivat voimaan sijaisperhetoimintaa koskevat määräykset.

CCCWA:n edustajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Suomen kanssa. He ovat huomanneet, että suomalaiset perheet ovat läpikäyneet valmentavan adoptioprosessin ja ovat hyvin valmistautuneita erityistarveadoptioihin. He iloitsivat myös mukavasta perhekokoontumisesta Interpedian toimistolla, jossa he tapasivat tyytyväisiä ja onnellisia lapsia.