Kenian adoptiotilanteesta

Emme ole edelleenkään saaneet vahvistettuja tietoja Kenian adoptioiden tilanteesta. Kenian adoptiojärjestöt ovat myös olleet mediasta saatujen tietojen varassa. Järjestöt eivät ole saaneet mitään virallista tietoa kansainvälisten adoptioiden loppumisesta eivätkä myöskään toimintaohjeita tähän liittyen. Kenialaiset adoptiojärjestöt ovat yhdessä lähettäneet kyselyn adoptiokomitealle ja ministeriölle, jossa he pyytävät ohjeita miten menetellään eri vaiheissa olevien perheiden prosessien kanssa.

Yhteistyötä tilanteen selvittämiseksi tehdään monella tasolla; kenialaiset järjestöt ja lakimiehet, eurooppalaiset järjestöt ja eri maiden edustustot työskentelevät asian parissa. Yhteistyökumppanimme LAN:n tavoitteena on saada mahdollisimman pian virallisia ohjeita keskeneräisten prosessien hoitamiseen. Tällä hetkellä varmaa on vain se, että emme voi lähettää uusia hakemuksia Keniaan.