Kehitysyhteistyön asiakastyytyväisyyskysely 2020

Kyselyssä on 25 monivalintakysymystä, joihin vastaamiseen menee aikaa vain muutama minuutti. Lisäksi sinulla on mahdollisuus antaa palautetta toiminnastamme omin sanoin.

Vastaukset käsitellään nimettöminä. Arvostamme suuresti rehellisyyttäsi, jotta saamme kehitettyä toimintaamme. Kiitos jo etukäteen!