Kysymyksiä kummiudesta

Tältä sivulta, Kummin käsikirjasta (pdf-tiedosto, 11 sivua, 9 MB) ja kummitoiminnan eettisistä ohjeista löydät vastauksen yleisimpiin kysymyksiin (FAQ) kummiuteen ja kuukausilahjoittajuuteen liittyen. Jos sinulla jää edelleen jokin asia epäselväksi, ole yhteydessä meihin kummi@interpedia.fi tai 09 2727 0630 (ma-pe klo 10-15), niin saat kysymykseesi vastauksen!

1. Mitä kummien ja kuukausilahjoittajien tuella saadaan aikaan?

Lahjoittajien tuki on tärkeä osa Interpedian kehitysyhteistyön rahoitusta. Kuukausilahjoittajien ja kummien tuki käytetään tuen piirissä olevien lasten koulunkäynnin kuluihin, sekä kehitetään koulutuksen laatua ja koulutusjärjestelmää. Lisäksi lahjoituksilla tuetaan lasten oikeuksien toteutumista vaikuttamistyön sekä lastensuojelun vahvistamisen kautta.

2. Miten kummius ja kuukausilahjoitus eroavat toisistaan?

Sekä kummin että kuukausilahjoittajan tuki käytetään kaikkien ohjelmassa mukana olevien lasten tukemiseen, jotta lapset eivät joutuisi eriarvoiseen asemaan. Sekä kummit että kuukausilahjoittajat saavat kahdesti vuodessa tukemansa ohjelman uutiskirjeen. Kummit saavat lisäksi terveisiä nimetyltä kummilapseltaan ja voivat halutessaan lähettää lapselle esimerkiksi kirjeitä tai valokuvia.

3. Menevätkö kummin rahat suoraan kummilapselle?

Sekä kummin että kuukausilahjoittajan avustus käytetään koko ohjelman tukemiseen. Näin mahdollisimman moni lapsi hyötyy tuesta. Kaikki kummiohjelmien lapset pääsevät osallisiksi kummien antamasta tuesta riippumatta siitä, onko heillä omaa henkilökohtaista kummia vai ei.

4. Voiko kummi pitää yhteyttä kummilapseen?

Yhteydenpito kummilapseen on mahdollista, mutta ei välttämätöntä. Kummi voi esimerkiksi ilahduttaa lasta kirjeellä tai kortilla silloin tällöin. Kirjeen voi myös halutessaan osoittaa kaikille kummiohjelman lapsille. Kummi saa terveisiä kummilapselta lähtökohtaisesti vähintään kerran vuodessa, yleensä kaksi kertaa.

5. Voiko Interpediasta saada kummilapsen henkilökohtaiset yhteystiedot?

Interpedia ei luovuta lasten osoitetietoja kummeille, jotta lasten oikeus yksityisyyteen säilyisi.

6. Miten kummilapselle käy, jos kummi lopettaa tai unohtaa maksaa kummimaksunsa?

Kaikkia kummiohjelmien lapsia tuetaan tasavertaisesti riippumatta siitä, maksaako yksittäisen lapsen kummi maksun. Pidemmällä aikavälillä kuitenkin koko ohjelmaa joudutaan pienentämään, jos kummimaksu jää maksamatta. Onkin tärkeää, että kummi ilmoittaa Interpedialle mahdollisimman nopeasti, jollei syystä tai toisesta pysty enää jatkamaan kummina.

7. Voinko lähettää kummilapselle lahjoja tai tehdä lisälahjoituksen?

Yksittäiselle kummilapselle voi lähettää itse pieniä lahjoja, mutta postipaketit saapuvat kohdemaihin vaihtelevasti. Kummina voit myös tehdä ylimääräisen rahalahjoituksen, jonka Interpedia välittää kohdemaan kumppanijärjestölle ja järjestö hankkii kummilapselle puolestasi pienen lahjan. Kummilasta voi muistaa esimerkiksi merkkipäivänä myös postikortilla tai muulla tervehdyksellä.

Jotta kummiohjelman lapset eivät joutuisi keskenään eriarvoiseen asemaan, suuremmista lisälahjoituksista vain osa ohjataan yksittäiselle kummilapselle ja loput koko ohjelman lasten hyväksi. Koko kummiohjelmalle antamasi lisälahjoitus hyödyttää ja ilahduttaa kaikkia ohjelmassa mukana olevia lapsia. Lahjoituksen voi tehdä tästä tai maksamalla ylimääräisen summan Interpedian tilille, Nordea FI 32 2452 3800 0003 69 tai OP FI 76 5780 3820 072063. Maksun viestikentässä tulee mainita, mille ohjelmalle haluat lahjoituksen osoittaa.

8. Voinko julkaista kummilapseni tietoja netissä?

Kummilapsella on oikeus yksityisyyteen eikä kummilapsen tietoja, valokuvia tai kirjeitä tule julkaista Internetissä tai muissa kanavissa. Lasta tulee suojella kaikella mahdollisella tavalla.

9. Kuka hoitaa kummilapsiohjelmaa kohdemaissa?

Interpedialla ei ole ulkomailla omaa henkilökuntaa, vaan toiminnasta vastaavat yhteistyömaissamme paikalliset yhteistyöjärjestöt. Kumppanimme tuntevat paikalliset olosuhteet ja tarpeet parhaiten ja osaavat tehdä työtä paikallisin ehdoin.  Interpedia pitää tiiviisti yhteyttä yhteistyöjärjestöihin ja tekee säännöllisesti seurantamatkoja eri maihin.

Liity mukaan!

 

Lue lisää