Kysymyksiä kummiudesta

Kysymyksiä kuukausilahjoituksesta ja kummiudesta

 

  1. Mitä kummien ja kuukausilahjoittajien rahoilla saadaan aikaiseksi?

Kuukausilahjoittajien ja kummien tuki käytetään tuen piirissä olevien lasten koulunkäynnin kuluihin. Koulutuksen laatua ja koulutusjärjestelmää kehitetään. Lisäksi rahoilla tuetaan lasten oikeuksien toteutumista vaikuttamistyön sekä lastensuojelumekanismien vahvistamisen kautta. Kuukausilahjoittajien ja kummien tuki on tärkeä osa Interpedian kehitysyhteistyön rahoitusta.

 

  1. Miten kummius ja kuukausilahjoitus eroavat toisistaan?

Kummit saavat terveisiä sekä kummiohjelmasta että kummilapseltaan ja voivat halutessaan lähettää lapselle esimerkiksi kirjeitä tai valokuvia. Kuukausilahjoittajat saavat terveisiä koko kummiohjelmasta. Sekä kummin että kuukausilahjoittajan tuki käytetään kaikkien ohjelmassa mukana olevien lasten tukemiseen, jotta lapset eivät joutuisi eriarvoiseen asemaan.

 

  1. Menevätkö kummin rahat suoraan kummilapselle?

Sekä kummin että kuukausilahjoittajan avustus käytetään koko ohjelman tukemiseen. Näin mahdollisimman moni lapsi hyötyy tuesta. Kaikki kummiohjelmien lapset pääsevät osallisiksi kummien antamasta tuesta riippumatta siitä, onko heillä omaa henkilökohtaista kummia vai ei.

 

  1. Voiko kummi pitää yhteyttä kummilapseen?

Yhteydenpito kummilapseen on mahdollista, mutta ei välttämätöntä. Kummi voi esimerkiksi ilahduttaa lasta kirjeellä tai kortilla silloin tällöin. Kirjeen voi myös halutessaan osoittaa kaikille kummiohjelman lapsille. Kummi saa terveisiä kummilapselta lähtökohtaisesti vähintään kerran vuodessa, yleensä kaksi kertaa.

 

  1. Voiko Interpediasta saada kummilapsen henkilökohtaiset yhteystiedot?

Interpedia ei luovuta lasten osoitetietoja kummeille, jotta lasten oikeus yksityisyyteen säilyisi.

 

  1. Miten kummilapselle käy, jos kummi lopettaa tai unohtaa maksaa kummimaksunsa?

Kaikkia kummiohjelmien kummilapsia tuetaan tasavertaisesti riippumatta siitä, maksaako yksittäisen lapsen kummi maksun. Pidemmällä aikavälillä kuitenkin koko ohjelma kärsii, jos kummimaksu jää maksamatta. Onkin tärkeää, että kummi ilmoittaa Interpedialle mahdollisimman nopeasti, jollei syystä tai toisesta pysty enää jatkamaan kummina.

 

  1. Voiko lähettää lahjoja tai tehdä ylimääräisen rahalahjoituksen?

Yksittäiselle kummilapselle ei lähetettäisi ylimääräisiä lahjoja, jotta kummiohjelman lapset eivät joutuisi keskenään eriarvoiseen asemaan. Kummilasta voi muistaa esimerkiksi merkkipäivänä postikortilla tai muulla tervehdyksellä.

Koko kummiohjelmalle voi tehdä ylimääräisen lahjoituksen, joka hyödyttää ja ilahduttaa kaikkia ohjelmassa mukana olevia lapsia. Lahjoituksen voi tehdä tästä

tai maksamalla ylimääräisen summan Interpedian kehitysyhteistyötilille, Nordea FI 32 2452 3800 0003 69 tai OP FI 76 5780 3820 072063. Maksun viestikentässä tulee mainita, mille ohjelmalle haluatte lahjoituksen osoittaa.

 

  1. Voinko julkaista kummilapsen tietoja?

Kummilapsella on oikeus yksityisyyteen eikä kummilapsen tietoja, valokuvia tai kirjeitä tule julkaista Internetissä tai muissa kanavissa. Lasta tulee suojella kaikella mahdollisella tavalla.

 

  1. Miksi Interpedialla ei ole suomalaista henkilökuntaa kummikohteissa?

Interpedialla ei ole ulkomailla omaa henkilökuntaa, vaan toiminnasta vastaavat yhteistyömaissamme paikalliset yhteistyöjärjestöt. Kumppanimme tuntevat paikalliset olosuhteet ja tarpeet parhaiten ja osaavat tehdä työtä paikallisin ehdoin.  Interpedia pitää tiiviisti yhteyttä yhteistyöjärjestöihin ja tekee säännöllisesti seurantamatkoja eri maihin.

 

Tutustu Interpedian kummitoiminnan eettisiin ohjeisiin

Tutustu Interpedian Kummin käsikirjaan

Tule kummiksi tai kuukausilahjoittajaksi!

Lue lisää Interpedian kehitysyhteistyön periaatteista