Eettiset pelisäännöt

Interpedialla on yli 40 vuoden kokemus kehitysyhteistyöstä ja kummilapsiohjelmista ja kumppaneina paikalliset järjestöt, jotka tuntevat maansa kontekstin ja tarpeet.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti kummilapsitoiminnan on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Interpedia on sitoutunut noudattamaan suomalaisille kummilapsijärjestöille laadittua kummitoiminnan eettistä ohjeistusta.

Interpedia suojelee kummiohjelmien piiriin kuuluvien lasten fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja yksityisyyttä, sekä tukee ja kehittää lasten yhteisöjen sosiaalisia rakenteita laajemmin.

Kummina on tärkeää muistaa, että:
  • Kummin tuki ohjataan koko kummilapsiohjelmalle, koska se on paras ja kestävin tapa auttaa yksittäistä lasta.
  • Kummiohjelmien lapsia pyritään kohtelemaan mahdollisimman tasapuolisesti. Kummilasta voi muistaa pienellä lahjalla, mutta arvokkaasta lahjasta saattaa olla arvaamatonta haittaa lapselle ja hänen perheelleen.
  • Kummivierailuista tulee aina sopia Interpedian kanssa etukäteen. Kummilasten tapaamisessa on aina oltava mukana paikallisen järjestön työtekijä.
  • Emme luovuta lasten osoitetietoja kummeille tai kummien osoitetietoja lapsille ja heidän perheilleen.
  • Muista lapsen oikeus yksityisyyteen: kummilapseen liittyvän materiaalin julkaisemisesta internetissä tai muuten on sovittava Interpedian kanssa.

 

Kummitoiminnan eettinen ohjeistus koskee kaikkia järjestöjen työntekijöitä, kummeja, vapaaehtoisia sekä muita, jotka ovat työmme kautta lapsiin yhteydessä.

Tutustu myös Interpedian Kummin käsikirjaan