Eettiset pelisäännöt

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti kaikessa kummitoiminnan on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu (Best Interest of a Child). Tämän toteutumiseksi on laadittu kummitoiminnan eettinen ohjeistus, jota kaikki kummijärjestöt noudattavat. Järjestöjen tulee suojata ohjelman piiriin kuuluvien lasten fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja yksityisyyttä ja tukea tai kehittää lasten yhteisöjen sosiaalisia rakenteita laajemmin.

Kummina on tärkeää muistaa, että:
  • Kummin tuki menee koko yhteisölle, koska se on paras tapa auttaa yksittäistä lasta.
  • Kummilasta voi muistaa pienellä lahjalla, mutta arvokkaasta lahjasta saattaa olla arvaamatonta haittaa lapselle ja hänen perheelleen. Kummiohjelmissa mukana olevia lapsia pyritään kohtelemaan mahdollisimman tasapuolisesti.
  • Kummivierailuista tulee aina sopia Interpedian kanssa etukäteen. Kummilasten tapaamisessa on aina oltava mukana paikallisen järjestön työtekijä.
  • Emme saa luovuttaa lasten osoitetietoja kummeille tai kummien osoitetietoja lapsille ja heidän perheilleen ilman asianosaisten suostumusta.
  • Kummilapseen liittyvän materiaalin julkaisemisesta internetissä tai muuten on sovittava Interpedian kanssa.

 

Kummitoiminnan eettinen ohjeistus koskee kaikkia järjestöjen työntekijöitä, kummeja, vapaaehtoisia sekä muita, jotka ovat työmme kautta lapsiin yhteydessä. Järjestöt tekevät yhteistyötä seuratessaan ohjeistuksen toteutumista, ja päivittävät ohjeistusta tarvittaessa.

 

Tutustu Interpedian Kummin käsikirjaan