Kummikoulu Nepalista

Globaali yhteisvastuu toteutuu koulukummiuden avulla! Koulukummina toimimalla tuette Länsi-Nepalissa sijaitsevaa koulua ja saatte  tutustua Nepalin kulttuuriin sekä koululaisten arkeen.

Mitä koulukummius tuo suomalaisille?

Koulukummitoiminnan avulla pääsette tarkastelemaan sitä, miten lapsen oikeudet toteutuvat meillä ja muualla. Tutustumalla koululaisten arkeen Länsi-Nepalissa, oppilaiden kulttuurinen osaaminen ja  ymmärrys moninaisuudesta kasvaa. Osallistumalla varojen keräämiseen kummikoulun lasten hyväksi, oppilaan osallisuus ja ajatus jokaisen yksilön vaikuttamismahdollisuuksista vahvistuu ja globaali yhteisvastuu toteutuu. Koulukummitoiminta sopii erinomaisesti välineeksi laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin pääsemisessä (L2, L7).

Minkälaisia kummikoulut ovat Länsi-Nepalissa?

Kummikoulut ovat maaseutukouluja, joihin monet oppilaista joutuvat kävelemään useita tunteja. Koulun keskeyttäminen on Nepalissa yleistä jo alaluokilla. Oppimistulokset jäävät usein heikoiksi, sillä opettajilla on matala koulutustaso ja kouluissa on vähän opettajia suhteessa oppilaisiin. Myös oppimateriaaleista on pulaa ja koulujen wc-tilat ovat usein puutteelliset. Tyttöjen koulunkäyntiä vaikeuttaa myös kuukautisiin liittyvä syrjintä.

Interpedialla ja nepalilaisella lastenoikeusjärjestö Loo Nivalla on alueella käynnissä hanke, jossa kehitetään opetuksen laatua, parannetaan oppilaiden – etenkin tyttöjen, alakastisten ja vammaisten lasten – osallisuutta koulun toimintoihin ja koulutetaan paikallisviranomaisia parempaan kouluhallintoon. Hankkeen piirissä on 30 koulua, joista 15:lle etsimme koulukummeja Suomesta.

Kuka voi alkaa koulukummiksi?

Koulukummiksi voi ryhtyä koko koulu, yksittäinen luokka, oppilaskunnan hallitus, vanhempainyhdistys tai opettajakunta.

Kuinka pitkäksi aikaa koulukummiuteen sitoudutaan?

Voitte olla mukana toiminnassa haluamanne ajan, mutta suosittelemme sitoutumista vähintään yhdeksi lukuvuodeksi.

Koulukummina saatte

 • kummikoulunne esittelyn
 • tietoa, mihin keräämiänne varoja kummikoulullanne käytetään
 • ilmaisen globaalikasvatuksen materiaalipankin käyttöönne
 • Interpedian kehitysyhteistyön uutiskirjeet kahdesti vuodessa sekä Interpedian vuosikalenterin
 • voimme sopia erikseen myös muusta tuesta koulullenne: kouluvierailuista sekä muusta materiaalista varainhankintaanne

 

Näin aloitat koulukummitoiminnan

1. Ota yhteys Interpedian toimistoon: kummi@interpedia.fi tai 09 2727 0630 (arkisin 10−15)

2. Koulullenne nimetään nepalilainen kummikoulu

3. Saatte aloituspaketin, jossa on tiedot tukemastanne kummikoulusta sekä yleistä tietoa Nepalista

4. Kerätkää kummikoulullenne vapaasti valitsemanne summa haluamallanne tavalla. Katso vinkkejä alta!

5. Lähetämme teille tiedon, miten varat on käytetty ja saatte kuulumisia Nepalin kummikoulultanne

 

Varojen kerääminen kummikoululle

Varoja voitte kerätä nepalilaiselle kummikoulullenne esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Teemapäivien ja varainkeruutapahtumien järjestäminen (myyjäiset, Nepal-kävelyt tai Länsi-Nepaliin kohdistetut päivätyökeräykset)
 • oppilaskunnan tapahtumien tuotoilla
 • vapaaehtoisella lahjoituksella oppilaiden kodeista, jota vastaan lapset tekevät pieniä askareita kotona
 • jos koko koulu on kummina, voidaan vastuu varojen keruusta jakaa vuorotellen eri luokille

 

Autamme mielellämme varainhankinnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Jos haluatte kerätä varoja Länsi-Nepaliin kertaluontoisesti, voimme suunnitella kanssanne yksittäisen päivätyökeräyksen Länsi-Nepalin koulujen hyväksi.

Mihin tuotot käytetään?

Keräämällänne summalla tuetaan kummikouluanne esimerkiksi seuraavasti (keräystuotoista riippuen):
30€:     yhden lapsen koulupuku ja muut koulutarvikkeet vuodeksi
40€:     lastenkerhoille annettava vuosittainen toimintaraha (esim. draamatyöpajat)
60€:     tukiopetusleiri oppilaille, jotka ovat jääneet jälkeen oppimistuloksissa
100€:   vanhempainilta 50 vanhemmalle kannustukseksi pitämään lapsensa koulussa 10-luokkaan asti
400€:   opetusmateriaalipaketti oppilaslähtöiseen opetukseen kummikoululle
1000€: 3 päivän koulutus 25 lasten kerhojen lapselle (aiheina mm. lapsiavioliitot ja lasten oikeudet)

Materiaalit ja lisätietoa

 

Miksi mukaan koulukummitoimintaan Interpedian kautta?

 • riippumaton suomalainen järjestö, ei kansainvälistä kattojärjestöä
 • yli 40 vuoden kokemus kehitysyhteistyöstä ja toimintamaistamme
 • paikalliset kumppanijärjestöt, jotka tuntevat maansa olot ja tarpeet
 • toimimme eettisesti lasten edun huomioiden
 • lahjoittajana tiedät maan ja ohjelman/koulun, jolle tukesi menee

 

Globaali yhteisvastuu – 2 muuta tapaa osallistua koulujen globaaliin yhteisvastuuseen

 

Lue lisää

 

globaali yhteisvastuu