Koulukummius

Koulukummius on

 • hyvä mahdollisuus havainnollistaa oppilaille globaalia eriarvoisuutta ja lasten ihmisoikeuksia
 • esimerkki siitä, kuinka voimme omalla toiminnallamme vaikuttaa asioihin
 • hyvä tapa tutustua toisen maan kulttuuriin, kieleen ja tapoihin
 • keino saada uusia ulottuvuuksia eri oppiaineiden sisältöön (esim. maantieto, historia, uskonto, äidinkieli, vieraat kielet, kuvaamataito, musiikki)

 

Kummiksi voi ryhtyä

 • yksittäinen luokka
 • koko koulu
 • oppilaskunnan hallitus
 • vanhempainyhdistys ja/tai opettajakunta

 

Kummiohjelmien lapsia voi tukea

 • kuukausilahjoittajana
 • yksittäisen lapsen kummina
 • ryhtymällä kummiksi kokonaiselle koululle
 • tekemällä yksittäisen lahjoituksen

 

Esimerkkejä siitä, miten koulut voivat kerätä kummimaksun

 • Koulussa voidaan järjestää varainkeruutapahtumia kuten myyjäisiä, kävelytapahtumia tai päivätyökeräyksiä
 • Osa oppilaskunnan buffetin tuotoista voidaan käyttää kummimaksuun
 • Vapaaehtoinen maksu oppilaiden kodeista
 • Lapset voivat tehdä jonkin pienen askareen kotona ja tuovat siitä saadun palkan kouluun (esim. 1 €)
 • Jos koko koulu on kummina, voidaan vastuu varojen keruusta jakaa eri luokille vuorotelle

 

Kuukausilahjoittajaksi tai kummiksi

Kysymyksiä kummiudesta

Kehitysyhteistyön kumppanimaat

Interpedian globaalikasvatusmateriaali

 

Lisätietoja: kummi@interpedia.fi / (09) 2727 0630