Kummikoulu Nepalista

Etsimme suomalaisia kouluja kummeiksi nepalilaisille kouluille!

Interpedian koulukummitoiminnan kautta suomalainen koulu voi tukea omaa kummikoulua Nepalin syrjäisimmässä provinssissa Kaukolännessä.

Suomalaisen koulun tuella nepalilaiselle kummikoululle tarjotaan, tarpeen mukaan ja keräystuotoista riippuen, esimerkiksi koulutusta, resursseja tukiopetukseen, oppimateriaaleja, kuukautissuojia, uusia wc-tiloja yms.

Nepalin Kaukolännen koulut ovat usein pieniä maaseutukouluja, joihin monet oppilaista joutuvat kävelemään useita tunteja. Koulun keskeyttäminen on Nepalissa yleistä jo alaluokilla ja oppimistulokset jäävät usein heikoiksi, sillä opettajilla ja vanhemmilla on matala koulutustaso. Kehitämme opetuksen laatua ja motivoimme myös vanhempia. Lisäksi kouluissa on vähän opettajia suhteessa oppilaisiin, oppimateriaaleista on pulaa ja koulujen wc-tilat ovat usein puutteelliset. Länsi-Nepalissa myös kuukautisiin liittyvä syrjintä vaikeuttaa tyttöjen koulunkäyntiä.

Lue blogistamme, miten koulukummimme järjesti Nepal-päivän: Koulukummius tarjoaa keinon sukeltaa koululaisen elämään toisella puolella maailmaa

Ota yhteyttä, niin annamme lisätietoja koulukummitoiminnan aloittamisesta:

kummi@interpedia.fi / (09) 2727 0630

 

Koulukummius tarjoaa

 • tavan tutustua toisen maan kulttuuriin, kieleen ja tapoihin
 • mahdollisuuden havainnollistaa oppilaille lasten oikeuksia ja arkea kehitysmaissa
 • uutta sisältöä eri oppiaineiden opetukseen (esim. maantieto, historia, uskonto, äidinkieli, vieraat kielet, kuvaamataito, musiikki)
 • esimerkin siitä, miten omalla toiminnalla voi vaikuttaa asioihin

 

Koulukummiksi voi ryhtyä

 • yksittäinen luokka
 • koko koulu
 • oppilaskunnan hallitus
 • vanhempainyhdistys ja/tai opettajakunta

 

Interpedia tarjoaa suomalaiselle koululle

 • kummikoulunne esittelyn ja perustiedot
 • kuulumisia Nepalista: tietoa mihin tukea käytetään ja kummikoulunne lasten terveisiä
 • Interpedian kehitysyhteistyön uutiskirjeitä kahdesti vuodessa sekä muuta materiaalia kuten kalenterin
 • voimme sopia erikseen myös muusta tuesta koulullenne: aiheeseen liittyvistä kouluvierailuista, videokuulumisista kummikoulultanne ja materiaaleista varainhankintaan

 

Esimerkkejä siitä, miten koulut voivat kerätä varoja kummikoululle

 • järjestämällä teemapäiviä ja varainkeruutapahtumia (myyjäisiä, Nepal-kävelyjä tai päivätyökeräyksiä)
 • oppilaskunnan buffetin tuotoilla
 • vapaaehtoisella lahjoituksella oppilaiden kodeista, jota vastaan lapset voivat tehdä pieniä askareita kotona
 • jos koko koulu on kummina, voidaan vastuu varojen keruusta jakaa eri luokille vuorotellen

 

Kummikoulutoiminnan esite tulostettavaksi ja jaettavaksi

Miksi Interpedia?

 • riippumaton suomalainen järjestö, ei kansainvälistä kattojärjestöä
 • yli 40 vuoden kokemus kehitysyhteistyöstä ja toimintamaistamme
 • paikalliset kumppanijärjestöt, jotka tuntevat maansa olot ja tarpeet
 • toimimme eettisesti lasten edun huomioiden
 • lahjoittajana tiedät maan ja ohjelman/koulun, jolle tukesi menee

 

Koulukummius tarjoaa keinon sukeltaa koululaisen elämään toisella puolella maailmaa

Kuukausilahjoittajaksi tai kummiksi

Kysymyksiä kummiudesta

Kehitysyhteistyön kumppanimaat

Interpedian globaalikasvatusmateriaali