Kummikoulu Nepalista

Koulukummina toimimalla tuette Länsi-Nepalissa sijaitsevaa koulua ja saatte keinon tutustua Nepalin kulttuuriin sekä koululaisten arkeen. Koulut ovat usein pieniä maaseutukouluja, joihin monet oppilaista joutuvat kävelemään useita tunteja. Koulun keskeyttäminen on Nepalissa yleistä jo alaluokilla ja oppimistulokset jäävät usein heikoiksi, sillä opettajilla ja vanhemmilla on matala koulutustaso. Kehitämme opetuksen laatua ja motivoimme myös vanhempia. Lisäksi kouluissa on vähän opettajia suhteessa oppilaisiin, oppimateriaaleista on pulaa ja koulujen wc-tilat ovat usein puutteelliset. Länsi-Nepalissa myös kuukautisiin liittyvä syrjintä vaikeuttaa tyttöjen koulunkäyntiä.

Koulukummitoiminnan avulla pääsette tarkastelemaan sitä, miten lapsen oikeudet toteutuvat meillä ja muualla. Oppilaiden kulttuurinen osaaminen ja  ymmärrys moninaisuudesta kasvaa. Osallistumalla varojen keräämiseen nepalilaisen koulun lasten hyväksi, oppilaan osallisuus ja ajatus jokaisen yksilön vaikuttamismahdollisuuksista vahvistuu. Koulukummitoiminta sopii erinomaisesti välineeksi laaja-alaisen oppimisen tavoitteisiin pääsemisessä (L2, L7).

Koulukummiksi voi ryhtyä koko koulu, yksittäinen luokka, oppilaskunnan hallitus, vanhempainyhdistys tai opettajakunta. Voitte olla mukana toiminnassa haluamanne ajan, mutta suosittelemme sitoutumista vähintään yhdeksi lukuvuodeksi.

Koulukummina saatte

 • kummikoulunne esittelyn
 • kuulumisia kummikoulultanne Nepalista: kummikoulunne lasten terveisiä ja tietoa mihin tukea käytetään
 • ilmaisen globaalikasvatuksen materiaalipankin käyttöönne
 • Interpedian kehitysyhteistyön uutiskirjeet kahdesti vuodessa sekä Interpedian vuosikalenterin
 • voimme sopia erikseen myös muusta tuesta koulullenne: kouluvierailuista, videokuulumisista kummikoulultanne ja materiaaleista varainhankintaan

 

Kummikoulun tukeminen

Varoja voitte kerätä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Teemapäivien ja varainkeruutapahtumien järjestäminen (myyjäiset, Nepal-kävelyt tai Länsi-Nepaliin kohdistetut päivätyökeräykset)
 • oppilaskunnan buffetin tuotoilla
 • vapaaehtoisella lahjoituksella oppilaiden kodeista, jota vastaan lapset tekevät pieniä askareita kotona
 • jos koko koulu on kummina, voidaan vastuu varojen keruusta jakaa vuorotellen eri luokille

 

Autamme mielellämme varainhankinnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Jos haluatte kerätä varoja Länsi-Nepaliin kertaluontoisesti, voimme suunnitella kanssanne yksittäisen päivätyökeräyksen Länsi-Nepalin koulujen hyväksi.

 

Näin aloitat koulukummitoiminnan

1. Ota yhteys Interpedian toimistoon: kummi@interpedia.fi tai 09 2727 0630 (arkisin 10-15)

2. Koulullenne nimetään nepalilainen kummikoulu ja saatte aloituspaketin, jossa on tiedot tukemastanne kummikoulusta.

3. Luokaa oppimiskokonaisuus käyttämällä Interpedian materiaalipankkia ja Interpedian henkilökunnan tukea apuna

4. Kerätkää kummikoulullenne vapaasti valitsemanne summa haluamallanne tavalla (esim. Nepal-kävely, myyjäiset, päivätyökeräykset yms.).

5. Lähetämme teille tiedon, miten varat on käytetty, ja jos jatkatte pidempään kummikouluna, saatte kaksi kertaa vuodessa kuulumisia Nepalin kummikoulultanne.

Mihin tuotot käytetään?

Keräämällänne summalla tuetaan kummikouluanne esimerkiksi seuraavasti (keräystuotoista riippuen):
30€:     yhden lapsen koulupuku ja muut koulutarvikkeet vuodeksi
40€:     lastenkerhoille annettava vuosittainen toimintaraha (esim. draamatyöpajat)
60€:     tukiopetusleiri oppilaille, jotka ovat jääneet jälkeen oppimistuloksissa
100€:   vanhempainilta 50 vanhemmalle kannustukseksi pitämään lapsensa koulussa 10-luokkaan asti
400€:   opetusmateriaalipaketti oppilaslähtöiseen opetukseen kummikoululle
1000€: 3 päivän koulutus 25 lasten kerhojen lapselle (aiheina mm. lapsiavioliitot ja lasten oikeudet)

Materiaalit ja lisätietoa

 

Miksi kummikoulutyöhön Interpedian kautta?

 • riippumaton suomalainen järjestö, ei kansainvälistä kattojärjestöä
 • yli 40 vuoden kokemus kehitysyhteistyöstä ja toimintamaistamme
 • paikalliset kumppanijärjestöt, jotka tuntevat maansa olot ja tarpeet
 • toimimme eettisesti lasten edun huomioiden
 • lahjoittajana tiedät maan ja ohjelman/koulun, jolle tukesi menee

 

2 muuta tapaa osallistua koulujen globaaliin yhteisvastuuseen

 

Lue lisää