Kummikoulu Nepalista

Etsimme suomalaisia kouluja kummeiksi nepalilaisille kouluille!

Interpedian kummikoulutoiminnan kautta suomalainen koulu voi tukea omaa kummikoulua Nepalin syrjäisimmässä provinssissa Kaukolännessä.

Suomalaisen koulun tuella nepalilaiselle kummikoululle tarjotaan, tarpeen mukaan ja keräystuotoista riippuen, esimerkiksi oppimateriaaleja, kuukautissuojia, uusia wc-tiloja, yms.

Nepalin Kaukolännen koulut ovat usein pieniä maaseutukouluja, joihin monet oppilaista joutuvat kävelemään useita tunteja. Koulun keskeyttäminen on Nepalissa yleistä jo alaluokilla ja oppimistulokset jäävät usein heikoiksi. Kouluissa on vähän opettajia suhteessa oppilaisiin, opettajilla ja vanhemmilla on matala koulutustaso, oppimateriaaleista on pulaa ja koulujen wc-tilat ovat usein puutteelliset. Länsi-Nepalissa myös kuukautisiin liittyvä syrjintä vaikeuttaa tyttöjen koulunkäyntiä.

Tutustu Interpedian kummikoulutyön esitteeseen

Ota yhteyttä, niin annamme lisätietoja kummikoulutoiminnan aloittamisesta:

kummi@interpedia.fi / (09) 2727 0630

Koulun Nepal-kävelyyn osallistuneen oppilaan lahjoitusta maksaessasi voit mainita viitteen 3210 maksun viestikentässä (ei viitekentässä).

 

Koulukummius tarjoaa

 • tavan tutustua toisen maan kulttuuriin, kieleen ja tapoihin
 • mahdollisuuden havainnollistaa oppilaille lasten oikeuksia ja arkea kehitysmaissa
 • uutta sisältöä eri oppiaineiden opetukseen (esim. maantieto, historia, uskonto, äidinkieli, vieraat kielet, kuvaamataito, musiikki)
 • esimerkin siitä, miten omalla toiminnalla voi vaikuttaa asioihin

 

Koulukummiksi voi ryhtyä

 • yksittäinen luokka
 • koko koulu
 • oppilaskunnan hallitus
 • vanhempainyhdistys ja/tai opettajakunta

 

Interpedia tarjoaa suomalaiselle koululle

 • kummikoulunne esittelyn ja perustiedot
 • kuulumisia Nepalista: tietoa mihin tukea käytetään ja kummikoulunne lasten terveisiä
 • Interpedian kehitysyhteistyön uutiskirjeitä kahdesti vuodessa sekä muuta materiaalia kuten kalenterin
 • voimme sopia erikseen myös muusta tuesta koulullenne: aiheeseen liittyvistä kouluvierailuista, videokuulumisista kummikoulultanne ja materiaaleista varainhankintaan

 

Esimerkkejä siitä, miten koulut voivat kerätä varoja kummikoululle

 • järjestämällä teemapäiviä ja varainkeruutapahtumia (myyjäisiä, Nepal-kävelyjä tai päivätyökeräyksiä)
 • oppilaskunnan buffetin tuotoilla
 • vapaaehtoisella lahjoituksella oppilaiden kodeista, jota vastaan lapset voivat tehdä pieniä askareita kotona
 • jos koko koulu on kummina, voidaan vastuu varojen keruusta jakaa eri luokille vuorotellen

 

Miksi Interpedia?

 • riippumaton suomalainen järjestö, ei kansainvälistä kattojärjestöä
 • yli 40 vuoden kokemus kehitysyhteistyöstä ja toimintamaistamme
 • paikalliset kumppanijärjestöt, jotka tuntevat maansa olot ja tarpeet
 • toimimme eettisesti lasten edun huomioiden
 • lahjoittajana tiedät maan ja ohjelman/koulun, jolle tukesi menee

 

Kuukausilahjoittajaksi tai kummiksi

Kysymyksiä kummiudesta

Kehitysyhteistyön kumppanimaat

Interpedian globaalikasvatusmateriaali