Kouluille

Nykyajan suomalainen lapsi on jo syntyessään maailmankansalainen. Aina maailmankansalaisuuteen ei kuitenkaan liity tieto siitä, miten erilaisissa ympäristöissä maailman lapset yhä nykyäänkin kasvavat. Kouluille ja opettajille on annettu iso rooli olla luomassa lapsistamme aktiivisia maailmankansalaisia ja tiedostavia yhteiskunnallisia vaikuttajia opetussuunnitelman laaja-alaisen oppimisen tavoitteissa L2 ja L7.

Globaalikasvatuksen materiaalipankkiin talletettujen ilmaisten oppimateriaaliemme avulla koulunne oppilaat pääsevät tutustumaan kehitysmaiden lasten koulunkäyntiin ja elämään. Eroista huolimatta arjesta voi löytää myös yhtäläisyyksiä  suomalaisten ja kehittyvien maiden lasten kesken.

Globaalikasvatuksen avulla lasten ymmärrys tasa-arvosta, yhtäläisistä ihmisoikeuksista ja globaaleista kehityskysymyksistä vahvistuu. Jos koulussanne herää halu kerätä varoja globaalin yhteisvastuun tai hyväntekeväisyyden hengessä, meiltä löydät kolme valmiiksi suunniteltua helppoa tapaa osallistua: koulukummius, päivätyökeräys ja toiminnallinen Lue ja lahjoita lukutaito -kampanja.

Tervetuloa tutustumaan Interpedian materiaaleihin!

Globaalikasvatuksen materiaalipankki

Materiaalipankistamme löydät lapsen oikeuksiin liittyvää oppimateriaalia. Materiaali on jaettu luokka-asteittain:

 

3 tapaa osallistua koulujen globaaliin yhteisvastuuseen

 

Globaalikasvatuksen tavoitteena aktiivinen ja tiedostava maailmankansalainen

Globaalikasvatus on tärkeä osa Interpedian kehitysyhteistyötä. Tavoitteenamme on:

  • lisätä lasten ja nuorten ymmärrystä erilaisuudesta sekä kehittyvissä maissa että monikulttuurisessa Suomessa
  • kannustaa lapsia ja nuoria vaikuttamaan ja osallistumaan globaaleihin kysymyksiin omilla valinnoillaan ja toiminnallaan, jotta jokaisesta lapsesta ja nuoresta kasvaa aktiivinen ja tiedostava maailmankansalainen

 

Miksi valita Interpedia?

  • Riippumaton suomalainen järjestö, ei kansainvälistä kattojärjestöä
  • Arvostetut paikalliset kumppanijärjestöt, jotka tuntevat maansa olot ja tarpeet
  • Pitkä kokemus kehitysyhteistyöstä ja toimintamaistamme
  • Toimimme eettisesti lapsen edun huomioiden

 

Kysyttävää tai kommentteja?

Ole yhteydessä kummi@interpedia.fi tai 09 2727 0630 (ma-pe 10−15) ja kysy lisää globaalikasvatuksesta, varainkeruusta tai muista Interpedian kummi- ja kehitysyhteistyöhön liittyvistä asioista.