Kouluille

Nykyajan suomalainen lapsi on jo syntyessään maailmankansalainen. Aina maailmankansalaisuuteen ei kuitenkaan liity tieto siitä, miten erilaisissa ympäristöissä maailman lapset yhä nykyäänkin kasvavat. Kouluille ja opettajille on annettu iso rooli olla luomassa lapsistamme aktiivisia maailmankansalaisia ja tiedostavia yhteiskunnallisia vaikuttajia opetussuunnitelman laaja-alaisen oppimisen tavoitteissa L2 ja L7.

Ilmaisten ja laadukkaiden oppimateriaaliemme avulla oppilaat pääsevät tutustumaan Nepalin kulttuuriin ja  voivat löytää yhtäläisyyksiä  suomalaisten ja kehittyvien maiden lasten arjessa. Globaalikasvatuksen avulla lasten ymmärrys tasa-arvosta, yhtäläisistä ihmisoikeuksista ja globaaleista kehityskysymyksistä vahvistuu. Globaalikasvatusta voi toteuttaa ryhtymällä koulukummiksi, järjestämällä päivätyökeräyksen tai osallistumalla Lue ja lahjoita lukutaito -kampanjaan.

Globaalikasvatuksen materiaalipankki

Materiaalipankistamme löydät lapsen oikeuksiin liittyvää oppimateriaalia. Materiaali on jaettu luokka-asteittain:

 

3 tapaa osallistua koulujen globaaliin yhteisvastuuseen

 

Globaalikasvatuksen tavoitteena aktiivinen ja tiedostava maailmankansalainen

Globaalikasvatus on tärkeä osa Interpedian kehitysyhteistyötä. Tavoitteenamme on

  • lisätä lasten ja nuorten ymmärrystä erilaisuudesta sekä kehittyvissä maissa että monikulttuurisessa Suomessa
  • kannustaa lapsia ja nuoria vaikuttamaan ja osallistumaan globaaleihin kysymyksiin omilla valinnoillaan ja toiminnallaan
  • että jokaisesta lapsesta ja nuoresta kasvaa aktiivinen ja tiedostava maailmankansalainen

 

Miksi Interpedia?

  • Riippumaton suomalainen järjestö, ei kansainvälistä kattojärjestöä
  • Arvostetut paikalliset kumppanijärjestöt, jotka tuntevat maansa olot ja tarpeet
  • Pitkä kokemus kehitysyhteistyöstä ja toimintamaistamme
  • Toimimme eettisesti lapsen edun huomioiden