Loo Nivan vapaaehtoistyöpaikka

Yhteistyökumppani Loo Niva Nepalissa

Loo Niva Child Concern Group aloitti toimintansa vuonna 1994. Järjestö sai alkunsa ryhmästä nuoria opiskelijoita, jotka halusivat auttaa kotikylänsä lapsia perustamalla kyläänsä kirjaston. Koulutustukiohjelma köyhille lapsille alkoi Interpedian tuella vuonna 2005. Tällä hetkellä yli 200 lasta käy kummilapsiohjelman tuen turvin koulua Katmandun eteläisessä laaksossa.

Vuoden 2014 alusta Loo Niva on toiminut myös Etelä-Lalitpurin alueella ja vuoden 2012 alusta Länsi-Nepalin Dadeldhurassa. Suomen ulkoministeriön tukemissa hankkeissa on tavoitteena parantaa kouluhallintoa, kehittää yhteistyökoulujen opetusta ja luoda lapsiystävällinen oppimisympäristö. Hankkeiden aikana tehdään yhteistyötä koulujen, vanhempien ja kouluhallinnon kanssa. Paikallisille opettajille annetaan lisäkoulutusta väkivallattomista opetusmetodeista ja heidän rooliaan yhteisössä ja koulussa vahvistetaan. Lisäksi edistetään lasten oikeuksia ja osallistumista kouluissa. Ohjelmien tavoitteena on parantaa lasten koulutustasoa, antaa köyhille lapsille mahdollisuus koulunkäyntiin ja vähentää koulun keskeyttämisiä.

Vapaaehtoisen tehtävät

Vapaaehtoisen toivotaan osallistuvan Loo Nivan tiedotustyöhön, kenttätyöntekijöiden avustamiseen, hankkeiden seurantaan ja raportointiin sekä yhteydenpitoon hankkeiden toimijoiden ja Interpedian välillä. Muita mahdollisia työtehtäviä voivat vapaaehtoisen kiinnostuksista ja taustasta riippuen olla erilaisten selvitysten tekeminen, työpajojen järjestäminen tai englanninkielen opettaminen lapsikerhotoiminnan yhteydessä.

Työ on pääosin toimistopainotteista ja muista tehtävistä on sovittava erikseen Loo Nivan kanssa. Vapaaehtoisen toivotaan myös osallistuvan Interpedian viestintään (esim. blogikirjoitukset ja valokuvaus).

Vapaaehtoiselta toivotaan

Hakijalta toivotaan kiinnostusta tai kokemusta kehitysyhteistyöstä, sosiaalityöstä tai lastensuojelusta, sekä hyvää englanninkielen taitoa. Työtehtäviä voidaan suunnata hakijan osaamisen mukaan. Opetusalan koulutuksesta voi olla etua, sillä mahdollisia tehtäviä on tarjolla myös koulujen hallinnon ja opetusmetodien ja kouluviihtyvyyden kehittämisen parissa. Hallintoon ja varainhankintaan liittyvistä taidoista on myös etua, sillä Loo Nivalla on kehittymishalua näillä alueilla.

Vapaaehtoisjakson pituus

Vapaaehtoistyön kesto on enintään viisi kuukautta viisumijärjestelyistä johtuen. Vapaaehtoinen sijoittuu Katmandun laakson alueelle, mutta vapaaehtoiskauden aikana voi olla mahdollista käydä myös maaseudun hankealueilla Länsi-Nepalissa ja Etelä-Lalitpurissa.

Entisten vapaaehtoisten kokemuksia

Tutustu myös

 

näyttelykuva lapset

Kuva: Sami Sallinen