Miten toimimme

Interpedia tekee kehitysyhteistyötä hankkeiden, kummilapsiohjelmien ja globaalikasvatustyön kautta.

Tavoitteena lapsen oikeuksien toteutuminen

Interpedian kehitysyhteistyön päätavoite ohjelmakaudella 2021–2025 on lapsen oikeuksien toteutuminen kaikille lapsille.

Kehitysyhteistyömme painopisteet:

 • oikeus koulutukseen
 • oikeus suojeluun
 • oikeus riittävään elintasoon

 

Luotettavat kumppanit kehitysmaissa

Toimimme tiiviissä yhteistyössä paikallisten kumppanijärjestöjen kanssa. Tuemme paikallisia kumppaneita heidän työssään taataksemme lapsen oikeudet tasapainoiseen lapsuuteen, turvalliseen kasvuympäristöön ja laadukkaaseen koulutukseen.

Kumppanimme toimivat seitsemässä maassa:

 

Interpedian kehitysyhteistyö:

 • 14 kumppanijärjestöä
 • tuemme vuosittain suoraan noin 5 000 lasta ja 300 perhettä
 • tuemme toimintaa noin 120 koulussa
 • lisäksi tuhannet muut lapset hyötyvät toiminnastamme välillisesti joka vuosi

Työmme rahoitetaan pääasiassa kummien ja kuukausilahjoittajien tuella sekä ulkoministeriön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötuella.

 

Lataa ja lue: Kehitysyhteistyö- ja kummiohjelmaesite (pdf)

 

Interpedian kehitysyhteistyön toimintatavat

Interpedian ja kumppaneiden työ perustuu vahvaan asiantuntemukseen ja hyvään hallintoon. Vuonna 2020 jokaisesta lahjoituksena saamastamme eurosta käytettiin vähintään 76 senttiä lasten auttamiseen yhteistyökohteissa. Enintään 24 senttiä käytettiin keräysten toteuttamiseen ja välttämättömiin tukitoimintoihin kuten toiminnan seuranta ja raportointi, henkilökunnan palkat, postitus- ja tiedotuskulut, rahankeräyslupa, rahalähetysten pankkikulut ja laskutus.

 

Lapsen etu on työmme lähtökohta

 • noudatamme suomalaisten kummilapsijärjestöjen yhteisiä eettisiä sääntöjä
 • noudatamme eettistä viestintätapaa, jonka periaatteita ovat ohjelmiimme osallistuvan lapsen kunnioitus ja yksityisyyden suoja

 

Varainkäyttöämme seuraavat

 • Interpedian henkilökunta, hallitus ja tilitoimisto
 • Interpedian tilintarkastajat
 • yhteistyömaiden tilintarkastajat
 • yhteistyömaiden viranomaiset ja kumppanijärjestöt
 • Suomen ulkoministeriö
 • Poliisihallitus (rahankeräystä valvova viranomainen)

 

Seuraamme työmme laatua

 • Yhteistyökumppanimme raportoivat meille säännöllisesti
  • kumppanijärjestöt lähettävät kirjallisia ja talousraportteja kahdesta neljään kertaan vuodessa sekä tilintarkastusraportit vuosittain. Interpedia ei lähetä uutta tukea, ennen kuin edellisen tuen käyttö on raportoitu.
 • Teemme säännöllisesti seurantamatkoja yhteistyömaihin
  • Tapaamiset mahdollistavat toimivan yhteistyön ja toiminnan kehittämisen. Nepalin kumppanijärjestöissämme työskentelee vuosittain suomalaisia vapaaehtoisia.
 • Ulkoministeriön rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita seurataan erityisen tarkkaan
  • Valitsemme hankekumppanit huolella ja haemme yhdessä hanketukea Suomen ulkoministeriöltä. Hakuvaiheessa useat asiantuntijat arvioivat hankehakemuksia. Hankkeen aikana Interpedia raportoi vuosittain työn etenemisestä, vaikuttavuudesta ja varojen käytöstä ulkoministeriöön, joka seuraa tuen käyttöä lisäksi tilintarkastusten avulla. Lisäksi riippumaton ulkoinen arvioija arvioi hankkeiden onnistumista.

 

Kehitysyhteistyötä ohjaavat sopimukset ja ohjelmat

 

Kuusi tapaa tukea työtämme lapsen oikeuksien ja koulutuksen puolesta

1) Tee kertalahjoitus verkkokaupan kautta verkkomaksuna tai lue lisää muista tavoista tehdä kertalahjoitus.

2) Ryhdy kuukausilahjoittajaksi tai kummiksi ja tue työtämme pitkäjänteisesti.

3) Tule yrityskummiksi tai koulukummiksi ja toteuta varainhankintakampanja lasten hyväksi.

4) Tee merkkipäivälahjoitus tai kerää varoja Interpedialle merkkipäivänäsi.

5) Tee testamenttilahjoitus Interpedian kehitysyhteistyön hyväksi.

6) Osta eettinen lahja kaupastamme.

 

Viisi syytä tukea kehitysmaiden lapsia Interpedian kautta

 • riippumaton suomalainen järjestö, ei kansainvälistä kattojärjestöä
 • paikalliset kumppanijärjestöt, jotka tuntevat maansa olot ja tarpeet
 • yli 40 vuoden kokemus kehitysyhteistyöstä ja toimintamaistamme
 • toimimme eettisesti lasten edun huomioiden
 • lahjoittajana tiedät maan ja ohjelman, johon tukesi menee