Interpedian kehitysyhteistyö

Interpedian kehitysyhteistyötoiminta kattaa kehitysyhteistyöhankkeet, kummilapsiohjelmat ja globaalikasvatustyön.

Työmme rahoitetaan pääasiassa kummien ja kuukausilahjoittajien tuella sekä ulkoministeriön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötuella.

Työmme edistää lapsen oikeuksien toteutumista erityisesti koulutuksen, lastensuojelun ja perhetuen avulla seitsemässä eri maassa:

Bangladesh, Etiopia, Etelä-Afrikka, Intia, Kolumbia, Nepal ja Thaimaa.

Tutustu Interpedian kehitysyhteistyö- ja kummilapsiohjelmiin

 

Interpedian kehitysyhteistyö

 • kumppaneina 14 järjestöä seitsemässä eri yhteistyömaassa
 • suoraa tukea vuosittain noin 5 000 lapselle ja 300 perheelle, tuhannet muut lapset hyötyvät myös
 • toimintaa vuosittain noin 120 koulussa yhteistyömaissa

 

Sitoutumaton suomalainen järjestö

Miksi Interpedia:

 • riippumaton suomalainen järjestö, ei kansainvälistä kattojärjestöä
 • paikalliset kumppanijärjestöt, jotka tuntevat maansa olot ja tarpeet
 • yli 40 vuoden kokemus kehitysyhteistyöstä ja toimintamaistamme
 • toimimme eettisesti lasten edun huomioiden
 • lahjoittajana tiedät maan ja ohjelman, johon tukesi menee

Interpedian kehitysyhteistyössä on erityisiä tavoitteita ja painopisteitä, joihin keskitytään ohjelmakaudella 2017–2020. Interpedian kehitysyhteistyön päätavoite on lapsen oikeuksien toteutuminen kaikille lapsille ja kaikki Interpedian kehitysyhteistyö pyrkii tähän.

Interpedia toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten kumppanijärjestöjen kanssa ja kumppanit sitoutuvat Interpedian tavoitteisiin. Tuemme paikallisia kumppaneita heidän työssään, joka edistää lapsen oikeuksia tasapainoiseen lapsuuteen, turvalliseen kasvuympäristöön ja laadukkaaseen koulutukseen Interpedian yhteistyömaissa.

 

Interpedian kehitysyhteistyön painopisteet

 • oikeus koulutukseen
 • oikeus suojeluun
 • oikeus riittävään elintasoon

Interpedian kehitysyhteistyön toimintatavat

Laadukasta ja ammattimaista työtä

Interpedian ja kumppaneiden työ perustuu vahvaan asiantuntemukseen ja lasten oikeuksien toteutuminen vaatii onnistuakseen myös hyvää hallintoa.

Vuonna 2018 jokaisesta lahjoituksena saamastamme eurosta käytettiin vähintään 76 senttiä lasten auttamiseen yhteistyökohteissa. Enintään 24 senttiä käytettiin keräysten toteuttamiseen ja välttämättömiin tukitoimintoihin: toiminnan seuranta ja raporttien käsittely, henkilökunnan palkat, postitus- ja tiedotuskulut, rahankeräyslupa, rahalähetysten pankkikulut ja laskutus.

Edullisin ja tehokkain tapa lahjoittaa on säännöllinen kuukausilahjoitus.

 

Varainkäyttöämme seuraavat

 • Interpedian henkilökunta, hallitus ja tilitoimisto
 • Interpedian tilintarkastajat
 • yhteistyömaiden tilintarkastajat
 • yhteistyömaiden viranomaiset ja kumppanijärjestöt
 • Suomen ulkoministeriö
 • Poliisihallitus (rahankeräystä valvova viranomainen)

 

Seuraamme työmme laatua

 • Yhteistyökumppanimme raportoivat meille säännöllisesti: kumppanijärjestöt lähettävät kirjallisia ja talousraportteja kahdesta neljään kertaan vuodessa sekä tilintarkastusraportit vuosittain. Interpedia ei lähetä uutta tukea, ennen kuin edellisen tuen käyttö on raportoitu.
 • Teemme säännöllisesti seurantamatkoja yhteistyömaihin. Tapaamiset mahdollistavat toimivan yhteistyön ja toiminnan kehittämisen. Nepalin kumppanijärjestöissämme työskentelee vuosittain suomalaisia vapaaehtoisia.
 • Ulkoministeriön rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita seurataan erityisen tarkkaan. Valitsemme hankekumppanit huolellisesti ja haemme yhdessä hanketukea Suomen ulkoministeriöltä. Hakuvaiheessa useat asiantuntijat arvioivat hankehakemuksia. Hankkeen aikana Interpedia raportoi vuosittain työn etenemisestä, vaikuttavuudesta ja varojen käytöstä ulkoministeriöön, joka seuraa tuen käyttöä lisäksi tilintarkastusten avulla. Lisäksi riippumaton ulkoinen arvioija arvioi hankkeiden onnistumista.

 

Lapsen etu on työmme lähtökohta

 • noudatamme suomalaisten kummilapsijärjestöjen yhteisiä eettisiä sääntöjä
 • noudatamme eettistä viestintätapaa, jonka periaatteita ovat ohjelmiimme osallistuvan lapsen kunnioitus ja yksityisyyden suoja

 

Kehitysyhteistyötämme ohjaavat sopimukset ja ohjelmat