Päiväkodit ja varhaiskasvatus Etiopiassa (Maedot)

Kolme päiväkotia Etiopiassa

Interpedian pitkäaikainen etiopialainen yhteistyöjärjestö Maedot tekee vaikuttavaa työtä köyhien perheiden lasten parissa Addis Abebassa ja sitä ympäröivällä maaseudulla. Interpedia on kerännyt varoja, jotta syrjäytymisvaarassa oleville lapsille voitaisiin taata turvallinen kasvuympäristö Maedotin päiväkodeissa.

Yhdessä Maedotin kanssa käynnistimme aluksi vuonna 2016 ensimmäisen päiväkodin Addis Abeban köyhälle alueelle. Tämän mahdollisti yhden perheen lahjoitus.  Päiväkodin huomaan valittiin yli 30 kaikkein kipeimmin tukea tarvitsevaa lasta.

Jatkoimme tämän jälkeen varojen keräämistä kahden uuden päiväkodin perustamiseksi. Vuoden 2017 syksyllä saimme avattua uuden päiväkodin myös Wolison pikkukaupunkiin ja syksyllä 2018 myös Dilelaan.

Tukea kaikkein köyhimmille

Päiväkoteihin valitut lapset ovat pääasiassa köyhien yksinhuoltajaäitien lapsia. Ilman turvallista hoitopaikkaa lapset kasvaisivat käytännössä kadulla huoltajien ollessa hankkimassa elantoa, ja usein isompien lasten perässä kulkiessaan he oppisivat nopeasti kadun tavoille.

Lapset saavat päiväkodissa luotettavien aikuisten hoivaa, turvalliset tilat leikkiä sekä ikäryhmälleen sopivaa opetusta. Köyhimpien perheiden lapset menestyvät myöhemmin huonommin koulussa ja keskeyttävät koulun muita todennäköisemmin. Varhaiskasvatuksen avulla päiväkodin lasten kouluvalmiudet paranevat.

Päiväkotien lapsille tarjotaan myös mahdollisuuksien mukaan kaksi pientä ateriaa päivässä, mikä on parantanut lasten hyvinvointia merkittävästi.

Tue päiväkotien toimintaa

Saamiemme lahjoitusten avulla olemme varmistaneet päiväkotitoiminnan aloittamisen kolmessa päiväkodissa.

Uusimpien päiväkotien saaminen täyteen toimintaan vaatii lisäksi vielä erilaisia tarvikkeita. Päiväkotitoiminnan ylläpitämisestä aiheutuvia kuluja ovat jatkossa esimerkiksi opettajan ja hoitajien palkat, oppimateriaalit ja päivittäisen ruokailun järjestäminen.

Voit tukea päiväkoteja parhaiten ryhtymällä Maedotin kuukausilahjoittajaksi 20 eurolla kuukaudessa.

Lisäksi voit tukea päiväkoteja esimerkiksi:

 

Myös lastenvaateliike Vimma tukee Etiopian päiväkotejamme.