Addis Abeban koulukeskus (GCS)

Tule kummiksi etiopialaiselle ekaluokkalaiselle!

Addis Abeban koulukeskus avasi ovensa koronatauon jälkeen ja uudet oppilaat pääsivät viimein aloittamaan koulun. Tervetuloa GCS-kummiksi tukemaan lasta koulutien alusta lähtien!

Miksi juuri Addis Abeban koulukeskus?

  1. Köyhien perheiden lapset saavat laadukasta opetusta ja tukea jatko-opintoihin
  2. Lapsista pidetään huolta kokonaisvaltaisesti
  3. Koulu on edelläkävijä myös vammaisten lasten inklusiivisessa opetuksessa

Mikä Addis Abeban koulukeskus (GCS) on?

Addis Abeban koulukeskus (GCS) on saksalaisen kirkon ylläpitämä koulu- ja sosiaalikeskus, joka on toiminut jo yli 40 vuotta Addis Abebassa. Keskus tarjoaa koulutusta ja tukea lapsille ja heidän perheilleen. Tuki mahdollistaa sen, että lapset saavat käydä koulua, saavat laadukasta opetusta sekä paremmat eväät tulevaisuudelleen. German Church Schoolissa koulunsa aloittaneet oppilaat ovat menestyneet hyvin opinnoissaan ja valmistuneet hyviin ammatteihin, kuten insinööreiksi, lakimiehiksi, kirjanpitäjiksi ja lentäjiksi.

Addis Abeban koulukeskus tarjoaa lähiseudun lapsille peruskoulutusta aina kahdeksanteen luokkaan saakka. Luokat 1–8 kattavat Etiopiassa peruskoulun, joka on käytännössä pakollinen. Peruskoulutus on Etiopiassa myös ilmainen, mutta silti useat lapset jäävät koulutuksen ulkopuolelle, sillä opetukseen osallistuminen aiheuttaa kuluja esimerkiksi oppimateriaalien sekä koulupukujen takia. Koulukeskukseen valitaan lähialueiden köyhien perheiden lapsia, erityisesti isojen perheiden lapsia, yksinhuoltajien lapsia sekä orpoja. Kustakin perheestä voi GCS-kouluun päästä vain yksi lapsi.

Kummituen avulla lapsille kustannetaan koulutus, koulupuvut ja -tarvikkeet. Lisäksi lapset saavat osan kummituestaan rahana, joka auttaa lapsen elatuksessa ja tukee lapsen mahdollisuutta pysyä koulussa. Summan merkitys on suuri perheen päivittäisessä selviytymisessä. Koulukeskus noudattaa etiopialaista opetussuunnitelmaa ja kaikki opettajat ovat etiopialaisia. Opetus on korkeatasoista ja Etiopian opetusministeriö on myöntänyt oppilaitokselle auskultointikoulun arvon. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajiksi opiskelevat voivat suorittaa koululla kolmen kuukauden harjoittelujakson.

Koulukeskuksessa opiskelee lähes 400 oppilasta ja he aloittavat koulupäivänsä klo 8.30 aamulla ja koulupäivä päättyy klo 15.30 iltapäivällä. Päivän aikana lapset saavat välipalaa koulusta; banaania ja leipää tai leipää ja maitoa. Monet lapset ottavat mukaansa myös lämpimän aterian kotoaan. Myös tukiopetukseen osallistuvat lukiolaiset saavat lauantaisin välipalan.

Laadukkaat olosuhteet opiskelulle

Koulun laadukasta opetusta tukevat hyvät tilat. Koulussa on laboratorio biologian, kemian ja fysiikan opetusta varten ja tietokoneluokka tietotekniikkaopetusta varten. Koulun kirjasto on oppilaiden käytössä ja käytettävissä on paljon eri aineiden kirjallisuutta. Kirjasto tarjoaa oppilaille myös rauhallisen opiskelutilan. Luokkahuoneissa on kiinnitetty huomiota lapsiystävällisyyteen ja turvallisuuteen; ne ovat värikkäitä ja viihtyisiä ja luokissa on kunnolliset pulpetit oppilaita varten. Lisäksi koulun turvallinen piha on suunniteltu niin, että pihalla on hyvin tilaa leikille.

Koulussa tuetaan laajemminkin oppilaiden hyvinvointia, sillä koulun tiloissa toimii terveysklinikka ja kaikki oppilaat saavat koulun kautta täyden sairausvakuutuksen. Oppilaat voivat käyttää Etiopian julkisia tai yksityisiä terveyspalveluita ja kuittia vastaan oppilas voi hakea rahansa takaisin koululta. Pihalla on myös vesipiste, josta lapset voivat juoda puhdasta vettä päivittäin. Laadukkaan opetuksen lisäksi koulussa seurataan tarkasti myös oppilaiden poissaoloja ja ollaan kiinnostuneita oppilaiden opintojen etenemisestä.

Inklusiivista opetusta

Koulukeskuksessa on satsattu myös inklusiivisuuteen eli vammaisten ja eri tavoin rajoitteisten lasten integroimiseen osaksi kouluyhteisöä. Vammaiset lapset osallistuvat oppitunneille muiden oppilaiden kanssa ja saavat apua muilta lapsilta tarpeensa mukaan.

Liikuntarajoitteiset lapset saavat koulussa käyttöönsä pyörätuolin ja koulun pihalle on rakennettu ramppeja, jotta he pääsevät liikkumaan koulun alueella esteettömästi. Esteettömyyden parantamiseksi koululle on rakenteilla myös hissi. Näkövammaisille on opiskelumateriaalia pistekirjoituksella ja he voivat GCS:n kautta saada myös paljon tarvitut silmälasit.

Erilaisuuden kohtaaminen tukee avarakatseisuutta ja opettaa oppilaille erilaisten ihmisten kohtaamista ja hyväksymistä. Välitunneilla vammaiset lapset leikkivät yhdessä muiden lasten kanssa ja ovat osa koulun yhteisöä. Tämä vahvistaa myös heidän itsetuntoaan.

Peruskoulusta jatko-opintoihin

Luomalla kontakteja muihin oppilaitoksiin sekä kehittämällä hyvän seurantamenettelyn GCS on pystynyt antamaan monille lapsille mahdollisuuden jatkaa koulunkäyntiään omasta koulusta lähdön jälkeen. Jatko-opinnot alkavat lähialueen valtiollisissa oppilaitoksissa, jotka tarjoavat opetusta 12. luokkaan asti. Koulukeskuksesta lähtiessään opiskelijat siirtyvät luokille 9–10, jotka vastaavat Suomen lukiotasoa. Opiskellessaan lukiossa entiset GCS:n oppilaat voivat lauantaisin käydä koululla tukiopetuksessa. Kummiohjelmassa mukana olevat lapset saavat rahallista tukea ja tukiopetusta niin kauan kuin opiskelu kestää.

Kun 12. luokan jälkeen jaetaan opiskelupaikkoja valtakunnallisen kokeen tulosten perusteella, GCS:ssä koulutaipaleensa aloittaneet oppilaat ovat usein niiden joukossa, jotka saavat opiskelupaikan yliopistossa tai ammattioppilaitoksissa. He ovat kummituen piirissä aina valmistumiseensa saakka. Interpedian kummien on mahdollista tukea nimettyä kummilastaan myös peruskoulun jälkeisissä opinnoissa joko ammatillisessa oppilaitoksessa tai yliopistossa. GCS:n kummiohjelma pitää yhteyttä opiskelijoihin ja seuraa, että kummituki on käytetty sovitulla tavalla esimerkiksi oppilaitosasumiseen ja materiaaleihin.

Addis Abeban koulukeskuksen (GCS) toimintaa voi tukea kummina ja kuukausilahjoittajana.