Etelä-Afrikka

Koulupojat Etelä-Afrikassa

Interpedian kehitysyhteistyö ja kummilapsitoiminta Etelä-Afrikassa

Vaikka Etelä-Afrikan talous on kasvanut nopeasti, väestön enemmistö elää yhä köyhyydessä. Etelä-Afrikka onkin tulonjakautumisen suhteen eräs maailman epätasa-arvoisimmista maista, jossa on korkeat työttömyys- ja rikollisuusluvut. Ongelmia lisää AIDS, jonka kanssa selviämiseen kuluu paljon niin taloudellisia kuin muitakin resursseja monessa perheessä.

Tukea perheille

Jotta köyhimpien perheiden lapsilla olisi mahdollisuus koulutukseen ja turvalliseen kasvuympäristöön, tuemme heidän perheitään kokonaisvaltaisesti yhteistyössä paikallisen kumppanijärjestömme kanssa. Perheiden lapset saavat mm. koulutarvikkeet ja koulupuvut, ja pienemmät lapset pääsevät päivähoitoon. Perheet pääsevät myös terveydenhoidon piiriin ja heitä avustetaan henkilötodistusten hankinnassa. Aikuisille järjestetään räätälöityjä ammatillisia koulutuksia.

Vuosittain ohjelmasta kokonaisuudessaan valmistuu satoja ja Interpedian lahjoittajien tukemana kymmeniä lapsiperheitä, jotka pärjäävät ohjelmasta saadun tuen ansiosta jatkossa paremmin omillaan.

Kuukausilahjoittajaksi tai kummiksi

Tule kuukausilahjoittajaksi ja kummiksi ja tue lasten oikeuksia Etelä-Afrikassa. Etelä-Afrikasta on mahdollista saada myös nimetty kummilapsi.

Interpedian kumppanijärjestö Etelä-Afrikassa: