Eettinen kehitysviestintä

Nepalin pääkaupungissa Kathmandussa työskentelee arviolta 20 000 lasta kotiapulaisena kaukana kotoaan. Kuva: Sami Sallinen (dramatisoitu)

Interpediassa paneudutaan seuraavan vuoden ajan erityisesti eettisen viestinnän kysymyksiin. Olemme saaneet  rahoituksen Kenen äänellä? Näkökulmia eettiseen viestintään kehityskysymyksissä -hankkeelle, joka toteutetaan osana Kepan koordinoimaa, EU-rahoitteista Frame, Voice, Report! -hankekokonaisuutta . Interpedian hanke tuo esiin myös etelän kansalaisyhteiskunnan kehittämiä ratkaisuja kehitysongelmiin. Esimerkkinä tästä tarkastelemme lapsityöläisyyden vastaista työtä ja tämän työn tuloksia Nepalissa.

Järjestöjen oma oppimisprosessi on tärkeä osa koko hanketta. Projektin aikana tarkoituksenamme on dokumentoida oma oppimisprosessimme erityisen haavoittuvia ryhmiä eli tässä tapauksessa lapsityöläistyttöjä käsittelevän viestinnän etiikasta. Tavoitteenamme on myös löytää uudenlaisia näkökulmia siihen, miten erittäin haavoittuvassa asemassa olevat lapset voidaan esittää heitä koskevassa viestinnässä kunnioittavalla ja eettisellä tavalla.

Kuva: Sami Sallinen (dramatisoitu)

Lapsityötä tarkastelemme projektissa erityisesti tyttöjen ja naisten näkökulmasta, heidän oikeuksiaan ja toimijuuttaan vahvistaen. Nostamme esiin erityisesti nepalilaisia naistoimijoita, joiden ääni kuuluu projektissa tuotetussa materiaalissa.

Tavoitteena on tuoda esiin etelän kansalaisyhteiskunnan kehitysongelmiin kehittämiä ratkaisuja, työn tuloksia ja aikaansaatua muutosta lapsityöläisyyden vastaista työtä Nepalissa esimerkkinä käyttäen.

Osana hanketta julkaistaan journalistisia artikkeleita ja minidokumentti lapsityöstä ja sitä vastaan tehdystä työstä sekä järjestetään seminaari ja kouluvierailuja kehitysviestintään liittyvistä eettisistä näkökulmista.

Lue lisää Interpedian kehitysyhteistyöstä Nepalissa

Lue lisää Frame, Voice, Report! -hankkeesta