Eettinen kehitysviestintä

Nepalin pääkaupungissa Kathmandussa työskentelee arviolta 20 000 lasta kotiapulaisena kaukana kotoaan. Kuva: Sami Sallinen (dramatisoitu)

Kenen äänellä? Näkökulmia eettiseen viestintään kehityskysymyksissä -hanke

Interpedia toteuttaa vuosina 2018-2019 Kenen äänellä? Näkökulmia eettiseen viestintään kehityskysymyksissä -hanketta, joka toteutetaan osana Fingon koordinoimaa, EU-rahoitteista Frame, Voice, Report! -hankekokonaisuutta. Interpedian hanke tuo esiin myös etelän kansalaisyhteiskunnan kehittämiä ratkaisuja kehitysongelmiin ja esimerkkinä tästä tarkastelemme lapsityöläisyyden vastaista työtä ja tämän työn tuloksia Nepalissa.

Eettisen kehitysviestinnän muistilista

Järjestöjen oma oppimisprosessi on tärkeä osa koko hanketta. Projektin aikana dokumentoimme oman oppimisprosessimme erityisen haavoittuvia ryhmiä kuten lapsityöläistyttöjä käsittelevän viestinnän etiikasta. Kiteytämme oppimamme eettisen kehitysviestinnän muistilistaksi. Tavoitteenamme on myös löytää uudenlaisia näkökulmia siihen, miten erittäin haavoittuvassa asemassa olevat lapset voidaan esittää heitä koskevassa viestinnässä kunnioittavalla ja eettisellä tavalla.

Muistilista

Miten lapsityön vähentämiseen voi vaikuttaa?

Kuva: Sami Sallinen (dramatisoitu)

Lapsityötä tarkastelemme projektissa erityisesti tyttöjen ja naisten näkökulmasta, heidän oikeuksiaan ja toimijuuttaan vahvistaen. Nostamme esiin erityisesti nepalilaisia naistoimijoita, joiden ääni kuuluu projektissa tuotetussa materiaalissa.

Tavoitteena on tuoda esiin etelän kansalaisyhteiskunnan kehitysongelmiin kehittämiä ratkaisuja, työn tuloksia ja aikaansaatua muutosta lapsityöläisyyden vastaista työtä Nepalissa esimerkkinä käyttäen.

Tarinoita lapsityöläisten oikeuksien edistämisestä

Artikkeleita, dokumentti ja oppimateriaali

Osana hanketta julkaistaan journalistisia artikkeleita ja minidokumentti lapsityöstä ja sitä vastaan tehdystä työstä sekä järjestetään seminaari ja kouluvierailuja kehitysviestintään liittyvistä eettisistä näkökulmista.

Kenen äänellä? oppimateriaali

Viestintäkampanja

Kevään 2019 aikana viestimme hankkeen tuloksista nettisivuillamme sekä sosiaalisen median kanavissamme aihetunnisteella #kenenäänellä.

Kenen äänellä? -viestintäkampanjamme tarinat

Dokumenttielokuva Unelmana Nepal ilman lapsityötä

 

Lue lisää Interpedian kehitysyhteistyöstä Nepalissa

Tue työtämme Nepalissa

Lue lisää Frame, Voice, Report! -hankkeesta

 

         

 

Tämä asiakirja on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän asiakirjan sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.