Bangladesh

Kummilapsia Bangladesh

Interpedian kehitysyhteistyö ja kummilapsitoiminta Bangladeshissa

Naisten ja tyttöjen asema Bangladeshissa on usein erittäin heikko. Tytöt ovat perheelleen heistä perinteisesti maksettavien myötäjäisten takia taloudellinen taakka, eikä heidän koulutukseensa panosteta. Tytöt pyritään naittamaan jo nuorena, ja tyttöihin kohdistuva vakava hyväksikäyttö ja väkivalta on Bangladeshissa yleistä.

Suurkaupunkien slummialueilla ja syrjäisillä maaseutualueilla asuvat tytöt ovat erityisen huonossa asemassa. Monilla slummien ja syrjäseutujen vanhemmilla ei usein ole taloudellisia edellytyksiä tarjota lapsilleen hyvää lapsuutta, eikä kouluja ja muita peruspalveluita ole perheiden saavutettavissa. Köyhillä ja syrjäisillä alueilla tyttöjen koulunkäyntiä myös vastustetaan ja pidetään tarpeettomana tai jopa haitallisena.

 

Huolenpitoa lastenkodissa

Tuemme yhteistyökumppanimme ylläpitämää lastenkotia suurkaupungissa Dhakassa. Lastenkodin lapset ovat joko menettäneet vanhempansa tai tulevat niin köyhistä oloista, etteivät vanhemmat pysty pitämään heistä huolta. Lastenkodissa on erityisen paljon vammaisia lapsia ja heille tarjotaan erityisopetusta.

 

Kuukausilahjoittajaksi

Tule kuukausilahjoittajaksi ja tue lasten oikeuksia Bangladeshissa

Interpedialla on tällä hetkellä yksi kumppanijärjestö Bangladeshissa: