Bangladesh

Kummilapsia Bangladesh

Interpedian kehitysyhteistyö ja kummilapsitoiminta Bangladeshissa

Naisten ja tyttöjen asema Bangladeshissa on usein erittäin heikko. Tytöt ovat perheelleen heistä perinteisesti maksettavien myötäjäisten takia taloudellinen taakka, eikä heidän koulutukseensa panosteta. Tytöt pyritään naittamaan jo nuorena, ja tyttöihin kohdistuva vakava hyväksikäyttö ja väkivalta on Bangladeshissa yleistä. Interpedian kumppanijärjestöt Bangladeshissa työskentelevät naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta.

Suurkaupunkien slummialueilla ja syrjäisillä maaseutualueilla asuvat tytöt ovat erityisen huonossa asemassa. Monilla slummien ja syrjäseutujen vanhemmilla ei usein ole taloudellisia edellytyksiä tarjota lapsilleen hyvää lapsuutta, eikä kouluja ja muita peruspalveluita ole perheiden saavutettavissa. Köyhillä ja syrjäisillä alueilla tyttöjen koulunkäyntiä myös vastustetaan ja pidetään tarpeettomana tai jopa haitallisena.

Koulutusta tytöille

Yhteistyössä Bangladeshin kumppanijärjestöjemme kanssa järjestämme koulutusta slummialueiden ja syrjäisten maaseutualueiden lapsille, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta päästä kouluun. Yhteistyöjärjestömme ylläpitää Interpedian lahjoittajien tuella väliaikaisia tulppaanikouluja haavoittuvaisimmassa asemassa oleville lapsille, etenkin tytöille.

Koulussa opetetaan myös elämäntaitoja ja kerrotaan tyttöjen oikeuksista. Luku- ja laskutaidon saatuaan tytöt pystyvät selviytymään itsenäisemmin aikuisina naisina ja ajamaan omia oikeuksiaan. Muutaman vuoden jälkeen tyttöjen voi olla mahdollista myös jatkaa opiskelua valtion koulussa.

Huolenpitoa lastenkodissa

Tuemme yhteistyökumppanimme ylläpitämää lastenkotia suurkaupungissa Dhakassa. Lastenkodin lapset ovat joko menettäneet vanhempansa tai tulevat niin köyhistä oloista, etteivät vanhemmat pysty pitämään heistä huolta. Lastenkodissa on erityisen paljon vammaisia lapsia ja heille tarjotaan erityisopetusta.

 

Kuukausilahjoittajaksi

Tule kuukausilahjoittajaksi ja tue lasten oikeuksia Bangladeshissa

Interpedialla on tällä hetkellä kaksi kumppanijärjestöä Bangladeshissa: