Seuranta

Lapsen saavuttua adoptioperheeseen adoptioneuvonta jatkuu sosiaalityöntekijän seurantakäynneillä. Lapsen tulo perheeseen tuo mukanaan myös uudenlaisia tilanteita ja pohdintoja. Näitä asioita on hyvä käydä läpi sosiaalityöntekijän kanssa ja saada tarvittaessa häneltä tukea eteen tulevissa kysymyksissä.

Seurannan tarkoituksena on perheen tukemisen lisäksi kertoa lapsen ja koko perheen kuulumisia synnyinmaahan. Lapsen synnyinmaan viranomaiset haluavat tietää, miten lapsen kehitys edistyy ja onko lapsella hyvä olla uudessa perheessä ja kotimaassa. Tärkeää on myös kertoa, miten mahdolliset ongelmatilanteet on ratkaistu. Seurantakäyntien pohjalta sosiaalityöntekijä laatii seurantaraportteja, joiden liitteeksi tulee valokuvia yhdessä vietetystä ajasta. Useiden maiden kohdalla perhe laatii sosiaalityöntekijän raporttien lisäksi raportteja myös itse. Interpedia vastaa seurantaraporttien lähettämisestä synnyinmaahan.

Sosiaalityöntekijä ja Interpedian adoptiovastaavat ovat käytettävissä tukena ja apuna myös seurannan jälkeen osana jälkipalvelua.