Adoption jälkipalvelu

Adoptoidut ja adoptiovanhemmat voivat olla yhteydessä Interpedian jälkipalveluun, kun he tarvitsevat tukea adoptoidun taustan selvittämiseen, juurimatkan järjestelyyn ja verkostoitumiseen. Kaikki lapsitiedon yhteydessä ja hakumatkalla saatujen dokumenttien kopiot säilytetään arkistossamme.

Interpedian jälkipalvelun tärkein tehtävä on tarjota adoptiolain mukaista apua yhteydenotoissa adoptoidun synnyinmaahan. Palvelunantajan tehtävänä on auttaa adoptiolasta ja tämän huoltajia sekä adoptoidun kuoltua tämän jälkeläisiä ja näiden huoltajia saamaan tietoa hänestä ja hänen alkuperästään siitä valtiosta, josta adoptoitu on saapunut sekä tarjota tietoja antaessa tietojen saajalle tarpeellinen tuki ja ohjaus (AdL 33 §).

Yhteydenotot adoption jälkipalveluasioissa: jalkipalvelu(at)interpedia.fi

Lue lisää adoption jälkipalvelusta.