Taiwan (Kiina)

Taiwanin yhteistyökontaktimme Christian Salvation Service eli CSS:n toimilupa kansainvälisissä adoptioissa päättyy huhtikuun lopussa 2020. CSS pyrkii kuitenkin hoitamaan keskeneräiset adoptioprosessit loppuun asti. Emme ota uusia hakijoita CSS:lle. CSS jatkaa työtä Taiwanin kotimaan adoptioiden sekä lastensuojelun parissa.

Vuoden 2019 aikana saapui kaksi lasta Taiwanista Interpedian kautta Suomeen.

Adoptioperhettä tarvitsevat lapset

Hakijoilta vaaditaan realistisia erityistarvevalmiuksia liittyen erityisesti biologisten vanhempien taustaan. Pienellä osalla lapsista saattaa olla jokin fyysinen erityistarve.

Ketkä voivat adoptoida?

Kontakti sopii aviopareille, joilla on korkeintaan yksi lapsi. Perheellä tulee olla kristillinen vakaumus ja avioliitto kestänyt vähintään viisi vuotta. Adoptionhakijoilta vaaditaan hyvää terveydentilaa ja perheen taloudellisen tilanteen tulee olla vakaa. Painoindeksin on oltava alle 30. Hakijoiden tulee adoptioneuvonnan lisäksi osallistua adoptiovalmennukseen ja osoittaa hyvää ymmärtämystä adoptioon liittyvissä asioissa. Hakijoilla on oltava erityistarvevalmius erityisesti lapsen taustaan liittyen.

Adoptioprosessin kulku

CSS:n adoptioprosessi on kaksivaiheinen. CSS käy läpi hakemuksen, tarkistaa hakijoille asetettujen vaatimusten täyttymisen sekä päättää hakijoiksi hyväksymisestä. Tähän menee keskimäärin kuukausi. Hyväksynnän jälkeen hakijat asetetaan odotuslistalle. Tässä vaiheessa kootaan kakkosvaiheen hakemus.  Odotusaika kakkosvaiheen hakemuksen lähettämisen jälkeen on arviolta kaksi vuotta. 4–7-vuotiaita lapsia toivovien hakijoiden odotusajat voivat jäädä huomattavasti lyhyemmiksi.

Lapsiesityksen mukana saadaan lapsen perustietojen lisäksi kattava lääkärinlausunto sekä mahdollisesti selvitys biologisten vanhempien taustasta ja tilanteesta.

Hakumatkalle lähdetään noin 2–5 kuukauden päästä lapsiesityksen saamisesta. Hakumatkan kesto on arviolta 2–5 viikkoa riippuen siitä, vaaditaanko perheen osallistumista tuomioistuinkäsittelyyn. CSS auttaa perhettä käytännön asioissa hakumatkalla. Adoptiolapsi saapuu Suomeen Taiwanin passilla.

Interpedian yhteistyökontakti Taiwanissa (Kiina)

Vaikka Taiwan ei ole Haagin sopimusvaltio, se noudattaa Haagin konvention linjauksia. Yhteistyökumppanimme Christian Salvation Service (CSS) on alun perin yhdysvaltalainen järjestö, joka on rekisteröitynyt sosiaalialan järjestöksi myös Taiwanissa. Järjestön toimintaa Taiwanissa valvoo Taipein Social Affairs Bureau. CSS:llä on pitkäaikainen kokemus kansainvälisestä adoptioyhteistyöstä. Järjestö tekee yhteistyötä myös Ruotsin, Norjan, Hollannin ja Australian kanssa.

CSS ylläpitää pientä ja korkeatasoista Mu-En lastenkotia Taipeissa. Kansainväliseen adoptioon sijoitettavia lapsia hoidetaan myös sijaisperheissä ja muissa lastenkodeissa. Adoptioiden lisäksi CSS tekee merkittävää työtä Taiwanissa myös muilla lastensuojelun osa-alueilla ja on kehittänyt adoption jälkipalvelua. CSS on perustettu vuonna 1983 ja sen toiminta naisten ja lasten hyväksi perustuu kristilliseen vakaumukseen.

Lisätietoja

Tervetuloa Interpedian maainfoihin kuulemaan lisää kontaktin erityispiirteistä ja prosessista. Toimistotapaamisissa adoptiovastaavien kanssa voitte keskustella henkilökohtaisesta tilanteestanne ja toiveistanne. Jokainen adoptioprosessi on ainutlaatuinen.

Lisätietoja Taiwanista voi kysyä adoptiovastaava Eija Kiiskiseltä: eija.kiiskinen(at)interpedia.fi.

Muutokset sivun tietoihin ovat mahdollisia.

Lue lisää:

Adoptioprosessi

Adoptiotilastoja (Saapuneet lapset)

Adoption kustannukset

Adoptioinfot