Taiwan (Kiina)

Taiwanin yhteistyökontaktimme Christian Salvation Service eli CSS:n toimilupa kansainvälisissä adoptioissa päättyy huhtikuun lopussa 2020. CSS hoitaa keskeneräiset adoptioprosessit loppuun asti. Emme ota uusia hakijoita CSS:lle.

Vuoden 2020 aikana on saapunut kaksi lasta Taiwanista Interpedian kautta Suomeen.