Taiwan (Kiina)

Taiwanin yhteistyökontaktimme Christian Salvation Service eli CSS:n toimilupa kansainvälisissä adoptioissa päättyy huhtikuun lopussa 2020. CSS hoitaa keskeneräiset adoptioprosessit loppuun asti. Emme ota uusia hakijoita CSS:lle.

Vuoden 2019 aikana saapui kaksi lasta Taiwanista Interpedian kautta Suomeen.

Interpedian yhteistyökontakti Taiwanissa (Kiina)

Vaikka Taiwan ei ole Haagin sopimusvaltio, se noudattaa Haagin konvention linjauksia. Yhteistyökumppanimme Christian Salvation Service (CSS) on alun perin yhdysvaltalainen järjestö, joka on rekisteröitynyt sosiaalialan järjestöksi myös Taiwanissa. Järjestön toimintaa Taiwanissa valvoo Taipein Social Affairs Bureau. CSS:llä on pitkäaikainen kokemus kansainvälisestä adoptioyhteistyöstä. Järjestö tekee yhteistyötä myös Ruotsin, Norjan, Hollannin ja Australian kanssa.

CSS ylläpitää pientä ja korkeatasoista Mu-En lastenkotia Taipeissa. Kansainväliseen adoptioon sijoitettavia lapsia hoidetaan myös sijaisperheissä ja muissa lastenkodeissa. Adoptioiden lisäksi CSS tekee merkittävää työtä Taiwanissa myös muilla lastensuojelun osa-alueilla ja on kehittänyt adoption jälkipalvelua. CSS on perustettu vuonna 1983 ja sen toiminta naisten ja lasten hyväksi perustuu kristilliseen vakaumukseen.

Lisätietoja

Lisätietoja Taiwanista voi kysyä adoptiovastaava Eija Kiiskiseltä: eija.kiiskinen(at)interpedia.fi.

Muutokset sivun tietoihin ovat mahdollisia.

Lue lisää:

Adoptioprosessi

Adoptiotilastoja (Saapuneet lapset)

Adoption kustannukset

Adoptioinfot