Kiina

Emme lähetä tällä hetkellä Kiinaan uusia hakemuksia.

Kiinan erityistarpeisten lasten ohjelman (sn-ohjelma) hakijoilla on hyvä olla laajat valmiudet vastaanottaa erityistarpeinen lapsi.

Viime vuosina Kiinasta Suomeen saapuneet lapset ovat olleet iältään 1–6-vuotiaita.

Adoptio Kiinasta

Adoptioperhettä tarvitsevat lapset

Tällä hetkellä Kiinasta adoptoitavat lapset tulevat erityistarpeisten lasten ohjelman (special needs eli sn-ohjelma) kautta. CCCWA:n kautta adoptoitavat lapset ovat eri ikäisiä fyysisesti erityistarpeisia lapsia. Valtaosa lapsista on leikki-ikäisiä. Lapset ovat yleensä löytölapsia, eikä heidän taustastaan ole juurikaan tietoja.

Hakijakriteerit

Hakijoiksi hyväksytään yli 30-vuotiaat avioparit ja yksinhakijat, jotka täyttävät muut hakijoille asetetut kriteerit. Kiinasta adoptoivilta pariskunnilta vaaditaan vähintään kahden vuoden avioliittoa. Jos puolisoista jompikumpi on ollut aikaisemmin avioliitossa, tulee hakijoiden yhteisen liiton olla kestänyt vähintään viisi vuotta. Perheessä voi olla ennestään korkeintaan neljä lasta. Yksinhakijan perheessä saa olla korkeintaan kaksi alle 18-vuotiasta lasta, ja nuorimman lapsen tulee olla vähintään kolmevuotias. Hakijoilla tulee olla hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys.

Puolisoista ainakin toisella tulee olla vakaa toimeentulo. Perheen vuosittaiset tulot tulee olla vähintään 10 000 USD perheenjäsentä kohden mukaan lukien tuleva adoptiolapsi. Perheen varallisuuden pitää olla yhteensä vähintään 80 000 USD. Yksinhakijan vuosituloja laskettaessa perheenjäsenten määräksi lasketaan yksi henkilö enemmän kuin todellinen perheenjäsenten määrä adoption jälkeen, ja perheen nettovarallisuuden tulee olla vähintään 100 000 USD. Lisäksi Kiinan viranomaiset edellyttävät, että kaikilla hakijoilla on vähintään lukio- tai ammattitutkinto.

Perhe tarvitsee lisäksi sosiaalityöntekijän myönteisen lausunnon erityistarpeisen lapsen adoptioon.

Adoptioprosessin kulku

Adoptionhakijat voivat lähettää hakemuksen CCCWA:lle heti adoptioluvan saamisen jälkeen.

Hakijoilta toivotaan hyvää valmistautumista ja tutustumista erilaisiin erityistarpeisiin ja niiden hoitopolkuihin, jotta he voivat sel­keyttää omat valmiutensa, voimavaransa ja toiveensa lapsen suhteen. Lapsiesityksen yhteydessä perhe tekee alustavan hoito- ja kuntoutussuunnitelman lapselle koskien hyväksymiään erityistarpeita.

Ennen hakumatkalle lähtöä CCCWA lähettää virallisen kutsukirjeen saapua Kiinaan hakemaan lasta. Hakumatkalle Kiinaan lähdetään yleensä parin kuukauden päästä lapsiesityksen jälkeen. Matka kestää noin kaksi viikkoa. Adoptio vahvistetaan hakumatkan aikana Kiinassa.

Interpedian yhteistyökontakti Kiinassa

Kiina liittyi Haagin sopimusvaltioksi vuonna 2006. China Centre for Children’s Welfare and Adoption (CCCWA) toimii siviiliministeriön alaisuudessa korkeimpana adoptiokeskusviranomaisena. CCCWA hoitaa kaikki kansainväliset adoptiot Kiinassa. Interpedian ja CCCWA:n (entinen CCAA) adoptioyhteistyö käynnistyi vuonna 1995.  Keskusviranomaisena CCCWA valvoo myös Kiinan eri maakunnissa sijaitsevia valtion lastenkoteja. Kansainvälisen adoption piiriin vapautuu lapsia kaikista maakunnista.

Lisätietoja

Tervetuloa Interpedian maainfoihin kuulemaan lisää kontaktin erityispiirteistä ja prosessista. Toimistotapaamisissa adoptiovastaavien kanssa voitte keskustella henkilökohtaisesta tilanteestanne ja toiveistanne. Jokainen adoptioprosessi on ainutlaatuinen.

Lisätietoja Kiinan adoptioista antavat adoptiovastaavat Eija Kiiskinen: eija.kiiskinen(at)interpedia.fi, puh. 050 469 9911 ja Marika Elmeranta: marika.elmeranta(at)interpedia.fi, puh. 050 919 5380

Muutokset sivun tietoihin ovat mahdollisia.

Lue lisää:

Adoptioprosessi

Adoptiotilastot (Saapuneet lapset)

Adoption kustannukset

Adoptioinfot

Seuranta ja raportointi