Etelä-Afrikka

Vuonna 2019 saapui 23 lasta Etelä-Afrikasta Suomeen. Saapuneet lapset ovat viime vuosina olleet iältään yleensä 0–2-vuotiaita, mutta toisinaan saapuu myös vanhempia lapsia. Tällä hetkellä hakemuksen voi lähettää Etelä-Afrikkaan heti adoptioluvan saamisen jälkeen. Odotusajat Etelä-Afrikassa ovat arviolta alle vuodesta noin kahteen vuoteen.

Yhteistyö Abba Specialist Adoption & Social Services eli Abban kanssa toimii hyvin ja otamme tällä hetkellä mielellämme uusia hakijoita Etelä-Afrikkaan.

Adoptioperhettä tarvitsevat lapset

Lapset ovat usein iältään kahdeksan kuukauden ja kuuden vuoden välillä. Valtaosa nimetyistä lapsista on 02-vuotiaita.

Lapsilla saattaa olla lieviä erityistarpeita. Yleisin erityistarve Etelä-Afrikassa on keskosuus. Perheitä tarvitaan myös vakavammin erityistarpeisille, vanhemmille lapsille ja toisinaan myös sisaruksille.

Hakijakriteerit
  • avioparit ja yksinhakijat voivat adoptoida
  • hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys
  • pariskunnilta edellytetään vähintään viiden vuoden vakaata parisuhdetta (avo/avioliitossa)
  • adoptiovanhempien oma ikä vaikuttaa adoptoitavan lapsen ikään
  • hakijoilla voi olla biologisia tai adoptiolapsia ennestään
  • adoptiovalmennuskurssi
Adoptioprosessin kulku

Abballe lähetetään säännöllisesti uusia hakemuksia tarpeen ja lapsitilanteen mukaisesti. Tällä hetkellä hakemuksen voi lähettää Etelä-Afrikkaan heti adoptioluvan saamisen jälkeen.

Odotusajat vaihtelevat Abballa suuresti johtuen sen nimeämiskäytännöstä. Perheitä ei valita nimettävälle lapselle hakemusten lähettämisjärjestyksessä, vaan lapselle etsitään eri maiden hakemuksista hänelle sopivin perhe. Lapselle tulee kuitenkin aina ensisijaisesti pyrkiä löytämään kotimainen adoptioperhe.

Lapsen hakumatka
  • Etelä-Afrikassa tulee olla yleensä noin kahden viikon kuluessa lapsiesityksen saamisesta
  • hakumatka kestää noin neljä viikkoa

Jos lapsi on Pretorian tai Johannesburgin alueelta, perheet matkustavat ainoastaan Pretoriaan. Jos lapsi tulee jostain muusta maakunnasta, hakijat matkustavat ensimmäiseksi viikoksi tai muutamaksi päiväksi kyseiseen maakuntaan, jossa perhettä avustaa Abban maavastaava ja/tai sosiaalityöntekijä. Adoptio vahvistetaan lapsen syntymämaakunnassa.

Hakumatkan aikana perheet vierailevat myös lapsensa lastenkodissa, hoitavat lapsen passihakemuksen lähetystössä ja voivat joissakin tapauksissa tavata lapsen biologisen äidin, jos molemmat osapuolet näin toivovat.

Interpedian yhteistyökontakti Etelä-Afrikassa

Etelä-Afrikka liittyi Haagin sopimusvaltioksi vuonna 2003. Etelä-Afrikan adoptioasioiden keskusviranomainen on South African Central Authority (SACA), joka toimii National Department of Social Developmentin alaisuudessa.

Interpedian yhteistyökontakti Etelä-Afrikassa on Abba Specialist Adoption & Social Services. Interpedian ja Abban yhteistyö alkoi vuonna 2002. Abba on Etelä-Afrikan suurin adoptiojärjestö ja se työskentelee Haagin konvention periaatteiden pohjalta.

Abba tekee yhteistyötä useiden lastenkotien kanssa eri maakunnissa ympäri Etelä-Afrikkaa. Abba toimii Pretoriassa ja sen lisäksi heillä on toimisto Kapkaupungissa.

Lisätietoja

Tervetuloa Interpedian maainfoihin kuulemaan lisää kontaktin erityispiirteistä ja prosessista. Toimistotapaamisissa adoptiovastaavien kanssa voitte keskustella henkilökohtaisesta tilanteestanne ja toiveistanne. Jokainen adoptioprosessi on ainutlaatuinen.

Lisätietoja Etelä-Afrikan adoptioista: adoptiovastaava Marika Elmeranta, marika.elmeranta(at)interpedia.fi tai 050-919 5380.

Muutokset sivun tietoihin ovat mahdollisia.

Lue lisää:

Adoptioprosessi

Adoptiotilastot (Saapuneet lapset)

Adoption kustannukset

Adoptioinfot

Seuranta ja raportointi