Interpedian leiritoiminta

Interpedia on useiden vuosien ajan järjestänyt kesäleirejä kansainvälisesti adoptoiduille lapsille ja nuorille. Leirit ovat vuosien aikana muuttaneet muotoaan, mutta tärkein eli vertaistuen tarjoaminen lapsille ja nuorille on pysynyt leiritoimintamme ytimessä.

Kansainvälisesti adoptoiduille lapsille ja nuorille on nykyisin tarjolla monipuolista leiritoimintaa, minkä vuoksi Interpedian perinteiselle leirille ei enää ole samanlaista tarvetta kuin aiempina vuosina. Adoptioperheet ry  jatkaa monelle tutuksi tullutta leiritoimintaa ja kannustamme lapsia ja nuoria osallistumaan leireille, jotka ovat tärkeitä vertaistuen paikkoja.

Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen tulee jatkossakin olemaan tärkeä osa Interpedian jälkipalvelua.

Lämmin kiitos kaikille vuosien aikana leireillemme osallistuneille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Toivotamme kaikille mukavia leirikokemuksia jatkossakin!