Interpedian kehitysyhteistyölle myönnettiin jälleen ulkoministeriön hanketukea

Vuoden 2018 kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden haussa olemme saaneet ulkoministeriöltä tukea kahdelle kehitysyhteistyöhankkeelle: yhdelle Nepalissa ja yhdelle Etiopiassa.

Oikeus koulutukseen: Nepalin kouluhallinnon ja koulutuspolitiikan kehittämishanke

Nepalin koulutuksen kehittämishankkeen toteutamme yhteistyössä Loo Niva Child Concern Groupin kanssa Dadeldhuran alueella Nepalin Kaukolännessä vuosien 2019−2022 aikana.

Dadeldhuran piirikunta on yksi Nepalin vähiten kehittyneistä ja alueella esiintyy yhä paljon syrjintää tyttöjä, etnisiä vähemmistöjä sekä kastittomia kohtaan, mikä vaikeuttaa näiden ryhmien koulunkäyntiä. Olemme Loo Nivan kanssa jo aiemmin kehittäneet menestyksellä Dadeldhuran peruskoulutusta kouluttamalla lapsia, opettajia, vanhempia ja paikallisviranomaisia lasten oikeudesta koulutukseen sekä laadukkaasta ja lapsiystävällisestä koulutuksesta. Lasten osallistumista on myös edistetty perustamalla lasten kerhoja.

Hanke edistää parempaa koulutuspolitiikkaa Nepalin uudistuneen hallintorakenteen provinssissa nro 7 sekä kahdessa alueen kunnassa kouluttamalla paikallisia päättäjiä. Aiemmin syntyneitä hyviä käytäntöjä levitetään ja samalla vahvistetaan alueen kansalaisyhteiskuntaa koulutuskysymyksissä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on parantaa alueen oppimistuloksia ja vähentää koulupudokkuutta.

Dadeldhura

Tapaaminen koululla Dadeldhurassa

Turvallinen ja oikeudenmukainen elinympäristö vammaisille lapsille Etiopiassa

Etiopiassa Interpedian ja Berhan Lehetsanat -järjestön vammaistyö jatkuu vuosina 2019−2021 Bishoftun (Debre Zeit) ja Dukemin alueilla. Hankkeen tavoitteena on parantaa vammaisten lasten ja heidän perheidensä kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Etiopiassa vammaisuus on edelleen merkittävä syy sosiaaliseen ja taloudelliseen osattomuuteen. Vuodesta 2008 alkaen Berhan Lehetsanat ja Interpedia työskennelleet vammaisten oikeuksien toteutumiseksi 12 Bishoftun kebelessä eli kaupunginosassa. Olemme tavoittaneet suoraan yli 800 vammaista lasta, mahdollistaneet yli 450 lapselle pääsyn kuntoutukseen ja lähes 700 lasta on päässyt soveltuvan opetuksen piiriin. Myös hallinnon ja yhteisön kapasiteettia vammaisasioissa on vahvistettu.

Vuoden 2019 alussa alkava jatkohanke tavoittaa erityisesti kaksi jäljellä olevaa Bishoftun kebeleä sekä kolme Dukemin kebeleä ja lisäksi hankkeessa kehitetään vammaisten palveluohjausjärjestelmää.

Etiopia kummilapsi

Interpedian ja Berhan Lehetsanatin nyt päättyvässä hankkeessa tukea sai muun muassa Habtamu (oikealla), jonka kampurajalka saatiin korjattua.

 

Lisätietoja Interpedian kehitysyhteistyöstä Nepalissa

Lisätietoja Interpedian kehitysyhteistyöstä Etiopiassa

Tule kuukausilahjoittajaksi tai kummiksi

Lue lisää Interpedian ja Loo Nivan työstä Nepalin Kaukolännessä

Lue lisää Interpedian ja Berhan Lehetsanatin työstä Bishoftun maaseudulla