Interpedian adoptiokontaktien tilanne keväällä 2017

Tilanne kansainvälisessä adoptiopalvelussamme on tällä hetkellä hyvä ja voimme ottaa uusia hakijoita kaikkiin kontaktimaihin. Osassa kontakteistamme adoptionhakijat odottavat ensin Suomessa hakemuksen lähettämisvuoroa ja osaan kontakteista voi hakemuksen lähettää heti. Adoptiotyö on nykyään hyvin räätälöityä ja prosessissa pyritään varmistamaan lapsen tarpeiden ja perheen voimavarojen kohtaaminen mahdollisimman hyvin. Odotusajat vaihtelevat paljon riippuen adoptioon vapautuvista lapsista ja adoptionhakijoiden valmiuksista.

Olemme koonneet tähän ajankohtaisen katsauksen adoptiokontakteistamme. Uutena vaihtoehtona kontakteissamme on Intian Caringsin perusohjelma.

Tämä on toukokuun alun tilanne ja muutokset ovat mahdollisia kaikissa maissa.

Bulgaria

Yhteistyömme bulgarialaisen Family National Associationin (FNA) kanssa jatkuu ennallaan ja voimme lähettää kontaktille hakemuksia. Arvioidut odotusajat pientä lasta toivoville ovat noin viisi vuotta. Isompia lapsia koskevien tai erityistarveohjelman hakemusten kohdalla odotusajat voivat olla lyhyempiä. FNA sopii sekä pariskunnille että yksinhakijoille.

Etelä-Afrikka

Vuoden 2017 alkupuolella on Etelä-Afrikasta saapunut Suomeen kahdeksan lasta.  Saapuneet lapset ovat olleet iältään 1–5-vuotiaita. Tällä hetkellä odotusaika-arvio Suomen päässä (eli hakemuksen lähettämisvuoron odotus) on noin puolitoista vuotta. Odotusajat Etelä-Afrikan päässä (eli hakemuksen lähettämisen jälkeen) ovat tällä hetkellä arviolta seitsemästä kuukaudesta kahteen vuoteen. Yhteistyö Abba Adoptionsin kanssa toimii hyvin ja otamme tällä hetkellä mielellämme uusia hakijoita Etelä-Afrikkaan. Kontakti käy myös yksinhakijoille.

Intia

Intiassa olemme nyt ottaneet käyttöön Central Adoption Resource Agencyn eli CARA:n Caringsin erityistarveohjelman (sn) rinnalle myös perusohjelman eli tällä hetkellä voimme rekisteröidä hakijoita molempiin ohjelmiin. Perusohjelmassa on mukana 0–9-vuotiaita lapsia, jotka eivät ole sijoittuneet intialaisiin perheisiin ja jotka eivät ole mukana Caringsin sn-ohjelmassa. Tällä hetkellä meillä ei ole vielä arviota perusohjelman odotusajoista.

Sn-ohjelmassa odotusajat vaihtelevat riippuen ohjelmassa mukana olevista lapsista ja hakijaperheiden lasta koskevista valmiuksista ja toiveista. Uudet hakijat ovat erittäin tervetulleita Intian perus- ja sn-ohjelmaan. Molemmat ohjelmat sopivat myös yksinhakijoille.

Intiasta on toistaiseksi vuoden 2017 aikana saapunut kolme lasta Suomeen. Viime aikoina saapuneet lapset ovat olleet iältään 1–5-vuotiaita ja odotusaika CARA:n hyväksynnästä lapsiesityksen saamiseen on vaihdellut kuukaudesta puoleentoista vuoteen. Lapsiesityksen saamisen jälkeen hakumatkalle pääsyä odotetaan molemmissa ohjelmissa yleensä kuudesta kuukaudesta vuoteen.

Kiina

Tämän vuoden alkupuolella Kiinasta on toistaiseksi saapunut kaksi lasta Suomeen. Odotusajat Kiinan CCCWA:n (China Center of Children’s Welfare and Adoption) erityistarpeisten lasten ohjelmassa (sn-ohjelma) ovat vaihdelleet muutamasta kuukaudesta pariin vuoteen riippuen ohjelmassa mukana olevista lapsista sekä hakijoiden erityistarvevalmiuksista. Viime aikoina Kiinasta Suomeen saapuneet lapset ovat olleet iältään 1–6-vuotiaita. Kiinan sn-ohjelma sopii pariskunnille ja yksinhakijoille, joilla on hyvät valmiudet vastaanottaa erityistarpeinen lapsi. Voimme ottaa ohjelmaan lisää hakijoita.

Kolumbia

Kolumbiasta on tämän vuoden puolella toistaiseksi saapunut Fundación La Casa de la Madre y el Niñon kautta (LCMN) Suomeen kolme lasta. Viime aikoina Kolumbiasta Suomeen saapuneet lapset ovat olleet iältään 0–7-vuotiaita.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiarille (ICBF) lähetämme tällä hetkellä mielellämme erityistarpeisia lapsia (sn) koskevia uusia hakemuksia. Odotusajat vaihtelevat riippuen hakijoiden erityistarvevalmiuksista ja lasta koskevasta ikätoiveesta. Hakemuksen voi lähettää ICBF:lle heti adoptioluvan saamisen jälkeen.

LCMN:n voi valita kontaktikseen, jos hakijat täyttävät järjestön kriteerit ja haluavat jäädä odottamaan oman hakemuksen lähettämisvuoroa 0–4-vuotiaiden erityistarpeisten lasten jonoon. Kontaktille voi lähettää heti erityistarpeisia lapsia koskevia hakemuksia, joissa toivotaan sisaruksia tai yli viisivuotiaita lapsia.

Fundación CRAN:n (Centro para el Reintegro y Attención del Niño) ja Fundación Ayuda a la Infancia Hogar Bambi Chiquitinesin (Chiquitines) kanssa työskentelemme tällä hetkellä siten, että he lähettävät meille avoimia lapsiesityksiä tarpeensa mukaan.

Taiwan

Vuoden 2017 alussa on saapunut ensimmäinen adoptiolapsi Taiwanin kontaktiltamme ja muutama adoptioprosessi on parhaillaan vireillä. Yhteistyö on alkanut hyvin ja otamme Taiwaniin mielellämme uusia asiakkaita. Kontaktimme Christian Salvation Service eli CSS sopii aviopareille ja korkeintaan yksilapsisille perheille, joilla on kristillinen vakaumus. Kaikilta hakijoilta vaaditaan erityistarvevalmiutta. Suurin osa adoptioon vapautuvista lapsista on pieniä eli 0–2-vuotiaita ja CSS arvioi, että odotusaika on noin vuoden.

Thaimaa

Vuoden 2017 alkupuolella on Suomeen saapunut yksi lapsi Thaimaan kontaktimme Department of Children and Youthin eli DCY:n kautta. Thaimaata kohtaan on ollut paljon kiinnostusta, mutta Interpedian kiintiöissä on vielä tilaa ja otamme mielellämme vastaan uusia hakemuksia Thaimaahan. DCY on Interpedian pitkäaikainen adoptiokontakti, jonka kanssa yhteistyö sujuu hyvin. Kontakti sopii pariskunnille, lapsiperheille ja rajoitetusti myös yksinhakijoille. Kaikilta hakijoilta vaaditaan erityistarvevalmiutta.

Viime aikoina saapuneet lapset ovat olleet saapuessaan iältään 1–3-vuotiaita. Kiintiöhakemusten lisäksi kontaktille voi lähettää hakemuksia kiintiön ulkopuolella koskien vaativammin erityistarpeisia tai vanhempia lapsia. Viime vuonna Interpedia-perheiden odotusajat vaihtelivat hieman yli vuodesta alle kolmeen vuoteen.

Alla vielä tilastomme tämän vuoden puolella Suomeen saapuneista adoptiolapsista:

Bulgaria Etelä-Afrikka Intia Kiina Kolumbia Taiwan Thaimaa YHT.
2017 8 3 2 3 1 1 18