Interpedia lopettaa adoptioyhteistyön Etiopian kanssa

Etiopian adoptiot ovat olleet muutosten keskellä viime vuodet. Kansainvälisten adoptioiden määrä maassa on laskenut lähes kolmannekseen muutamassa vuodessa. Etiopian lainsäädäntö edellyttää maassa toimivilta adoptiojärjestöiltä maatoimiston ylläpitoa. Kalliin maatoimiston ylläpitäminen on tässä adoptiotilanteessa järjestöllemme taloudellisesti kestämätöntä, joten olemme joutuneet tekemään raskaan päätöksen maatoimiston lakkauttamisesta. Lakkauttamisen myötä kansainväliset adoptiot Etiopiasta Interpedian kautta Suomeen loppuvat.

Järjestömme suhde pitkäaikaiseen yhteistyömaahamme säilyy kuitenkin tiiviinä kehitysyhteistyön ja kummitoiminnan jatkuessa ennallaan. Seuraamme edelleen myös adoptiotilanteen kehitystä maassa ja osallistumme Etiopiasta käytävään keskusteluun EurAdoptin verkostossa. Adoption jälkipalvelua tarvitsevat voivat myös kääntyä puoleemme entiseen tapaan.

Lisätietoja: adoptiopalvelun päällikkö Salla Hari, puh. 040-500 8309