Interpedian kevätkokous

KOKOUSKUTSU

KEVÄTKOKOUS

Aika: Lauantai 24.4.2021 klo 12.30
Paikka: Interpedian toimisto, Asemamiehenkatu 4 B, 00520 HELSINKI tai Teams-etäyhteys

Käsiteltävät asiat:
1) Sääntömääräiset:
– toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020
– vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Helsinki 29.3.2021
Hallitus

Yhdistyksen sääntöjen 9 §:n mukaan: ”Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Jäsen voi käyttää äänivaltaansa joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamalla yhdistyksen toisen jäsenen käyttämään äänioikeuttaan. Valtuutuksen tulee olla kirjallinen. Jäsen voi tällä tavoin itsensä lisäksi edustaa yhtä jäsentä.”

Pyydämme ilmoittautumista etukäteen 21.4.2021 mennessä: jenni.ahde@interpedia.fi. Etäyhteydellä osallistuvat saavat sähköpostitse osallistumisohjeet sekä Teams-linkin.